Ashoka Polska ogłosiła wyniki pierwszego etapu naboru do Ścieżki Programy Funduszu Tutaj.

Z wielką radością informujemy, że zakończyliśmy pierwszy etap oceny wniosków w Ścieżce Programy Funduszu Tutaj! Przed nami drugi etap – rozmowy z panelem eksperckim. 

Fundacja Studio M6 jest jedną z 28 organizacji, które znalazły się w drugim etapie naboru.

Sam ten fakt jest dla nas wyróżnieniem, za które dziękujemy.

Ale nie jesteśmy tu samx.

Toruń reprezentuje również Fundacja Emic.

Programy Funduszu Tutaj! wspierają partnerstwa, współpracę i rozwiązania systemowe – długofalowe. Ich celem jest zbudowanie rezyliencji osób z doświadczeniem migracji. Mamy na to pomysł.

Dzięki infrastrukturze, którą zbudowaxxśmy w Programie Google.org Impact Challenge Central and Eastern Europe (CEE) modelujemy system włączenia społecznego opartego na współpracy instytucji, organizacji i wszystkich osób zaangażowanych w rozwój lokalnych społeczności. Działamy innowacyjnie.

6 lipca trzymajcie za Toruń kciuki.

🤞