Sfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach realizacji zadania publicznego „Z kulturą dla Ukrainy – integracja społeczna i stworzenie warunków 
do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym obywateli Ukrainy”
.

Projekt ma na celu do końca 2022 roku włączenie minimum 10 obywateli i obywatelek Ukrainy – którzy_re na skutek eskalacji działań wojennych przebywają w Gminie Miasto Toruń – w życie społeczne i kulturalne miasta i jego społeczności. Celem szczegółowym zadania jest integracja osób z Ukrainy z mieszkańcami i mieszkankami miasta poprzez działania kulturalne oraz większą obecność obywateli i obywatelek Ukrainy w życiu kulturalnym Torunia.

zaproszenie na wernisaż prac "kUlturA" w dniu 29 grudnia, 18:00. PERS, ul. Mostowa 6.

Wernisaż prac odbędzie się 29 grudnia o godz. 18:00 w kawiarni PERS.

W tym celu, od 10 listopada prowadzimy serię warsztatów w naszej pracowni sitodruku, znajdującej się w siedzibie Społecznej Agencji Pośrednictwa. 10 osób pod kierownictwem Piotra Czyża, doktoranta na Katedrze Grafiki, Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu stworzy unikalną serię plakatów w technice sitodruku.
Każda z artystek i osób twórczych na warsztat bierze jedno hasło „kUlturA”. Kulturę możemy określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych, takich jak wzory myślenia i zachowania.
Podczas warsztatów artystki wspierać będzie pedagog, historyczka sztuki z Ukrainy. 10 indywidualnych prac stworzy wspólną kolekcje, która zostanie zaprezentowana podczas wernisażu w naszym ArtShop we wnętrzach kawiarni PERS jeszcze w grudniu tego roku.

Projekt “kUlturA” objęty jest patronatem honorowym Konsula Honorowego Ukrainy w Bydgoszczy Krzysztofa Sikora.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wartość finansowania: 14 000 zł
Czas realizacji zadania: 9.11.2022 r. – 31.12.2022 r.
Koordynator zadania:
Kacper Śliwiński,
; (+48) 606 660 959