Fundacja Studio M6 uzyskała dofinansowanie w ramach programu Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022 – 2025.

Ekonomia społeczna to rodzaj aktywności, w którym łączą się metody działania charakterystyczne dla aktywności gospodarczej z działaniami społecznymi. Dzięki temu podmioty ekonomii społecznej mają szczególną zdolność do uwalniania potencjału społeczności lokalnych i jednocześnie do realizowania istotnych celów w zakresie włączenia społecznego i zwiększania dostępności do usług społecznych. Z tych względów wspieranie ekonomii społecznej jest jednym z ważnych celów polityki społecznej.

6 marca 2024 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z Fundacją umowę na dofinansowanie w kwocie 188 064,00 zł. Środki zostały przyznane na przeprowadzenie termomodernizacji siedziby Społecznej Agencji Pośrednictwa oraz transformację cyfrową naszej innowacji. Wspólnie z Zarządcą nieruchomości dokonamy renowacji zabytkowej witryny frontowej oraz wymianę stolarki okiennej, poszerzymy otwory drzwiowe by zwiększyć dostępność. W ramach transformacji cyfrowej powstanie dedykowana strona SAP, założymy sieć wewnętrzną oraz dokonamy wymiany sprzętu komputerowego. 20% dotacji zostanie przeznaczone na utrzymanie działalności Agencji poprzez pokrycie kosztów bieżących, głównie kosztów energii, czynszu administracyjnego i innych comiesięcznych rachunków. Koordynator SAP zajmie się w okresie finansowania dalszym rozwojem innowacji i pozyskiwaniem środków na rozwój usług.

Fundacja Studio M6 rozwija innowację od 2019 r., kiedy to w ramach projektów animacji społecznej prowadzonych ze środków Lokalnej Grupy Działania “Dla Miasta Torunia” Małgorzata Janas uruchomiła pierwsze wsparcie dedykowane osobom w kryzysie mieszkaniowym. Od 2021 r. innowacja rozwijana jest w międzynarodowym programie Google.org Impact Challenge, przy wsparciu Google.org. Środki pozyskane w tym programie pozwoliły na zapewnienie ciągłości działań i uruchamianie kolejnych projektów, w których różnorodnym wsparciem objętych zostało już ponad 500 osób. W okresie 2021 -2023 dokonaliśmy częściowego remontu pustostanu przy ul. A. Mickiewicza 112, gdzie mieści się siedziba Agencji. Dofinansowanie w programie KPO pozwoli na dokończenie inwestycji w obszarze rewitalizacji Bydgoskie Przedmieście i utrwalenie naszej innowacji w ekosystemie pomocy społecznej Gminy Miasta Toruń. Projekt Społeczna Agencja Pośrednictwa został ujęty w Gminnym Programie Rewitalizacji pn. “Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027” (GPR-T do 2027). Od stycznia 2024 r. Agencja rozszerzyła skalę działania na całe województwo kujawsko-pomorskie dzięki partnerstwie z Polską Akcją Humanitarną w programie PAH “Social Inclusion” oraz zadaniu publicznemu “Studio Spichlerz57” i grantowi w programie “Fundusz Tutaj” (Ashoka).

Poniżej prezentujemy poszczególne etapy rozwoju innowacji. W miarę postępu prac znajdziesz tu również relację z transformacji sfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach programu NextGenerationEU.

  • Wartość finansowania: 188 064,00 zł
  • Czas realizacji projektu: 06.03.2024 – 06.12.2024 r