Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach realizacji zadania publicznego związanego z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2024-2025 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ze środków budżetu gminy-miasto Grudziądz w ramach projektu „Studio Spichlerz57”.

Celem głównym projektu jest wzbogacenie życia kulturalnego Regionu o wartościowe wydarzenia artystyczne i kulturalne, ułatwienie mieszkańcom i mieszkankom (w tym tym nowym, z doświadczeniem migracji i uchodźctwa) dostępu do dóbr kultury, promocja i upowszechnianie kultury i sztuki oraz jej dokumentowanie, rozwijanie oferty edukacji artystycznej i kulturalnej skierowanej do różnych grup wiekowych i społecznych, podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości oraz tradycji regionalnej.

Dokonamy tego poprzez uruchomienie w 2024 r. serii ośmiu warsztatów edukacji artystycznej i kulturalnej w Grudziądzu, dla mieszkańców i mieszkanek miasta, skupionych wokół dziedzictwa historycznego i kulturalnego miasta oraz Regionu; zakończonych wystawą/wernisażem grafik w technice sitodruku warsztatowego stworzonych podczas serii spotkań. Warsztaty zostaną przygotowane i poprowadzone przez osoby na co dzień pracujące na Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Miejscem działania jest Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej „Spichlerz57”, którego operatorem w 2024 r. jest Fundacja Studio M6.
Warsztaty odbywać będą się w dniach (soboty, 12:00-14:00):

15.06 / 22.06 / 29.06 / 13.07 / 20.07 / 21.09 / 28.09 / 5.10
Finałem wspólnej pracy będzie wernisaż prac w październiku.

chcesz wziąć udział? Szukamy 10 osób!
ZGŁÓŚ SIĘ!

na miejscu:
Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej „Spichlerz57”
mailowo:

telefonicznie:
(+48) 786 020 704


poprzez ANKIETĘ ZGŁOSZENIOWĄ

Zobacz nasze poprzednie warsztaty:Wartość zadania: 20 400 zł;
Wartość dofinansowania ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
10 000 zł;

Wartość dofinansowania ze środków budżetu gminy-miasto Grudziądz:
10 400 zł;

Czas realizacji zadania: 1.04.2024 r. – 30.11.2024 r.
Koordynator zadania:
Mariusz Godlejewski
; (+48) 786020704