24lis

Toruń to moje miasto

Projekt „Społeczna Agencja Pośrednictwa– po sąsiedzku” realizowany jest dzięki wsparciuprogramu Fundusz Tutaj,uruchomionego przez Ashoka. W ostatnich miesiącach i tygodniach skupiamy swoją pracę na działaniach bezpośrednich i podnoszących rezyliencję – czyli odporność – osób, dla których rozwijamy Społeczną Agencję Pośrednictwa (SAP). W ramach projektu „Społeczna Agencja Pośrednictwa […]

12lis

konferencja – CSO na czele wsparcia dla uchodźców

W dnia 13-15 listopada w warszawskim Centrum Kreatywności Targowa odbywa się międzynarodowe spotkanie skierowane do organizacji działających na rzecz osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa pt. “CSOs at the forefront of refugees support – common challenges and solutions”. Na zaproszenie Operatorów dwóch Programów Aktywni Obywatele – […]

30paź

inwestycja w SAP

Fundacja Studio M6 znalazła się na liście organizacji dofinansowanych w ramach dwóch programów kierowanych na rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna to rodzaj aktywności, w którym łączą się metody działania charakterystyczne dla aktywności gospodarczej z działaniami społecznymi. Dzięki temu podmioty ekonomii społecznej mają szczególną zdolność […]

24paź

Digital Reskilling

16 października United Nations Institute for Training and Research UNITAR oficjalnie rozpoczął program „Bolstering Livelihoods: Digital Reskilling for Ukrainian Women Refugees in Poland”. Program skierowany jest do ukraińskich uchodźczyń w Polsce i ma na celu wyposażenie ich w umiejętności cyfrowe, aby zwiększyć ich szanse na […]

12paź

SAP – punkt informacyjny – kontynuacja działań

Wojewoda Kujawsko – Pomorski dokonał wyboru złożonych ofert w ramach ogłoszenia z dnia 13 września 2023 r. na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym […]

06paź

IDEATHON

20 września, Artur i Mariusz z naszego zespołu na zaproszenie Fundacji SOC TECH LAB z Wrocławia poprowadzą IDEATHON w ramach 2. Festiwalu Innowacji Społecznych i Technologii „Różnorodność w organizacjach”.Festiwal to wydarzenie, które ma promować innowacje społeczne i technologie oraz zachęcać do tworzenia i implementowania tych, które są realizowane z powodzeniem. Mariusz i Artur będą […]

06paź

biznesplan i inwestycje

5 października po raz już trzeci spotkaliśmy się z uczestniczkami warsztatów rozwojowych realizowanych w ramach projektu „Społeczna Agencja Pośrednictwa – po sąsiedzku„. Tematem spotkania było tworzenie biznesplanu dla własnej, już funkcjonującej lub planowanej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcze Ukrainki z naszego miasta wspólnie z mentorem w projekcie, […]

02paź

warsztat antydyskryminacyjny

Data i miejsce:  10.10.2023, 10:00-15:00 Społeczna Agencja Pośrednictwaul. A. Mickiewicza 112, Toruń REJESTRACJA Celem warsztatu jest wyposażenie osób w nim uczestniczących w umiejętności, które ułatwią pracę w środowisku, w którym pojawiają się osoby zagrożone dyskryminacją oraz psychologicznymi i społecznymi konsekwencjami dyskryminacji. Korzyści:Osoba po warsztacie– rozumie […]

29wrz

Każdy_a jest twórcą_czynią zmiany

[PL] Chcemy usunąć przeszkody dla osób przybywających do Polski, aby we współpracy ze społecznościami goszczącymi mogły skutecznie reagować na istniejące i pojawiające się wyzwania.[…]Chcemy wspierać działania, w których zarówno osoby przybywające, jak i społeczności goszczące mogą podnosić jakość wspólnego życia, zmieniać systemy oraz budować kulturę […]