19sty

Wydział Innowacji

Reprezentant Fundacji Studio M6, Mariusz Godlejewski weźmie udział w „Wydziale Innowacji”, czyli cyklu zajęć edukacyjno-rozwojowych dla innowatorów i innowatorek społecznych organizowanych przez Fundację Stocznia. Mariusz podzieli się doświadczeniem budowania Społecznej Agencji Pośrednictwa, naszej innowacji społecznej rozwijanej w międzynarodowym programie Google.org Impact Challenge, finansowanym ze środków […]