Projekt „Społeczna Agencja Pośrednictwa
– po sąsiedzku” realizowany jest dzięki wsparciu programu Fundusz Tutaj,
uruchomionego przez Ashoka.

Oferowane bezpłatne wsparcie w ramach projektu:

 • mentoring biznesowy;
 • seria 15 warsztatów nt. przedsiębiorczości społecznej, działalności gospodarczej, prawa pracy, rynku pracy, itp.;
 • indywidualne wsparcie psychospołeczne świadczone przez partnera projektowego Fundację „Free Dom”;
 • pośrednictwo pracy i pomoc na rynku mieszkaniowym;
 • poradnictwo i asystentura;
 • infolinia informacyjna (+48) 512 205 082;
 • konwersacje po polsku 1:1 z wolontariuszami/wolontariuszkami.

Пропонується безкоштовна допомога в рамках проєкту:

 • бізнес-менторство;
 • серія з 15 семінарів з питань соціального підприємництва, господарської діяльності, трудового права, ринку праці тощо;
 • індивідуальна психосоціальна підтримка від партнера проєкту Фонду «Free Dom».
 • допомога у працевлаштуванні та пошуку житла;
 • консультування та допомога;
 • інформаційна гаряча лінія (+48) 512 205 082;
 • розмови польською мовою 1:1 з волонтерами.

Projekt ma na celu podniesienie dobrostanu i rezyliencję osób z doświadczeniem migracji poprzez stworzenie warunków do adaptacji w lokalną społeczność Miasta Torunia i ich integrację na rynku pracy.
Grupą docelową są osoby zarejestrowane w bazie SAP, obecnie to ponad 450 osób, które do tej pory korzystały ze wsparcia w pośrednictwie pracy i najmu.
To osoby z Ukrainy, które potrzebują z jednej strony podstawowych usług jak nauka i trening języka polskiego oraz wsparcie psychologiczne, a z drugiej podniesienie poziomu samodzielności. To głównie kobiety w wieku 20 – 60 lat, które przebywając w Toruniu chcą włączyć się w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tj. rozwijać się zawodowo, integrować z lokalną społecznością, brać udział w tworzeniu wizji miasta otwartego na różnorodność, dzielić się swoim doświadczeniem w projektowaniu polityki społecznej poprzez udział w debatach, konsultacjach i budowaniu potencjału środowiska organizacji pozarządowych. 

Проект спрямований на підвищення добробуту та життєстійкості людей з міграційним досвідом шляхом створення умов для їхньої адаптації до місцевої громади в Торуні та інтеграції на ринку праці.
Цільовою групою є особи, зареєстровані в базі даних SAP, наразі це понад 450 осіб, які отримали допомогу в працевлаштуванні та оренді житла.
Це люди з України, які потребують, з одного боку, базових послуг, таких як вивчення та навчання польської мови та психологічної підтримки, а з іншого – підвищення рівня самостійності. Це переважно жінки віком 20-60 років, які, перебуваючи в Торуні, хочуть долучитися до розбудови громадянського суспільства, тобто розвиватися професійно, інтегруватися в місцеву громаду, брати участь у створенні бачення міста, відкритого до розмаїття, ділитися своїм досвідом у розробці соціальної політики через участь у дебатах, консультаціях та розбудові спроможності спільноти недержавних організацій.

Celem tego działania jest podniesienie kompetencji z zakresu prowadzenia własnego biznesu oraz wiedzy na temat sfer związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce (podatki, prawo pracy, rynku pracy, przedsiębiorczości społecznej, etc.). Łącznie przeprowadzimy serię 15 warsztatów w Społecznej Agencji Pośrednictwa. Każdy do 2 godzin, prowadzony w języku polskim ze wsparciem osoby tłumaczącej, stacjonarnie i on-line. Taka forma prowadzenia pozwoli na większą liczbę osób uczestniczących oraz zapoznanie się uczestniczek z językiem specjalistycznym w języku polskim.
W celu skorzystania z warsztatów wypełnij ankietę:

ZAPISZ SIĘ

Метою цієї діяльності є вдосконалення компетенцій у сфері ведення власного бізнесу та знання сфер, пов’язаних з веденням бізнесу в Польщі (податки, трудове право, ринок праці, соціальне підприємництво тощо). Загалом у Соціальній агенції ми проведемо серію з 15 майстер-класів. Кожен до 2 годин, проводиться польською мовою за підтримки перекладача, стаціонарно та он-лайн. Така форма проведення дозволить більшій кількості учасників та учасникам ознайомитися з фаховою польською мовою.
Щоб взяти участь у майстер-класі, заповніть анкету:

Зареєструватися

W ramach projektu uruchomiliśmy również płatną praktykę zawodową dla jednej osoby w naszej pracowni krawieckiej Manufaktura M6.
Olga Saraniuk z naszego zespołu, od sierpnia 2023 r. do marca 2024 r. wdraża Svitlanę Timchenko do pracy w pracowni krawieckiej. We wrześniu siedziba pracowni zostaje przeniesiona na ul. A. Mickiewicza 112.
Wejdź na stronę pracowni i zobacz jakie usługi świadczymy.

https://www.studiom6.pl/manufaktura-m6-pracownia-krawiecka-torun/

У рамках проекту ми також запустили платне стажування для однієї особи в нашій кравецькій майстерні Manufaktura M6.
Ольга Саранюк з нашої команди з серпня 2023 року по березень 2024 року знайомить Світлану Тимченко з роботою в кравецькій майстерні. У вересні офіс студії переїжджає на вул. А. Міцкевича 112.
Завітайте на сайт студії та подивіться, які послуги ми надаємо.

https://www.studiom6.pl/manufaktura-m6-pracownia-krawiecka-torun/

MENTOR

Artur Kaniecki – dyplomowany coach, doradca zawodowy, specjalista ds. prawa pracy, legalizacji zatrudnienia; prowadzi doradztwo biznesowe, życiowe oraz mentoring, warsztaty i szkolenia kierowane m.in. do pracodawców, biznesu prywatnego, do sektora NGO.
Na doświadczenie zawodowe Artura składa się kilkanaście lat pracy dla międzynarodowych organizacji, w których odpowiadał za obszar projektowania i realizacji strategii szkoleniowej oraz zarządzania wiedzą. Na co dzień zarządza Przedsiębiorstwem Społecznym Fundacja Studio M6, w którym odpowiada za organizację operacyjną sprzedaży i obsługi oraz zarządza zespołem 15 osób.

наставник

Artur Kaniecki – сертифікований коуч, кар’єрний радник, спеціаліст з трудового права, легалізації зайнятості; проводить ділові та життєві консультації, а також менторство , семінари та тренінги, керовані, зокрема, роботодавцям, приватному бізнесу, громадському сектору.
Професійний досвід Артура складається з кількох років роботи в міжнародних організаціях, де він відповідав за сферу розробки та впровадження тренінгових стратегій та управління знаннями. Щодня керує соціальним підприємством «Fundacja Studio M6», де відповідає за оперативну організацію продажів та обслуговування та керує командою з 15 осіб.

POŚREDNICTWO / POMOC W NAJMIE

Iryna Munasova – specjalistka ds. pośrednictwa w Społecznej Agencji Pośrednictwa (SAP); Absolwentka Europejskiego Uniwersytetu Finansów, Systemów Informacyjnych, Zarządzania i Biznesu w Doniecku. Iriny rolą jest koordynacja działań związanych z pośrednictwem pracy i budowaniem bazy najmu w SAP. Od marca aktywnie i na pełen etat zaangażowana w pomoc osobom uchodźczym: pośrednictwo pracy, pomoc w najmie, tłumaczenia, organizacja dokumentacji, asystentura, usługi adaptacyjne. Prowadzi działania koordynujące pomoc kierowaną do osób z Ukrainy. Odpowiedzialna za kontakty z instytucjami i innymi organizacjami społecznymi. Włada językiem ukraiński, polskim, rosyjskim i angielskim.

ПОСЕРЕДНИЦТВО / ДОПОМОГА В ОРЕНДІ

Ірина Мунасова – фахівець з медіації Агентства соціального посередництва (SAP); Випускник Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту та бізнесу в Донецьку. Роль Ірини полягає в координації діяльності, пов’язаної з працевлаштуванням і створенням бази даних оренди в SAP. З березня активно та постійно займається допомогою біженцям: працевлаштування, допомога в оренді житла, переклади, організація документації, асистентство, послуги з адаптації. Проводить діяльність з координації допомоги вихідцям з України. Відповідає за контакти з установами та іншими громадськими організаціями. Володіє українською, польською, російською та англійською мовами.

WARSZTATY

Kacper Śliwiński – Psycholog, Absolwent Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Psychologia Społeczna. Asystent w Biurze Projektów, konsultant HR Fundacji, koordynator projektów społecznych, prowadzi warsztaty w ramach projektów. Zaangażowany od 3.0.2022 r. do 30.06.2022 r. w projekt „Porozmawiajmy o najmie społecznym”, w ramach którego współtworzył badanie społeczne, opracowywał raport z projektu oraz współprojektował kampanię społeczną dotycząca najmu społecznego w Gminie. Odpowiedzialny w Fundacji za koordynację projektów stażowych i doradztwa zawodowego.

СЕМІНАРИ

Kacper Śliwiński – психолог, випускник Університету ім Миколая Коперніка в Торуні в галузі соціальної психології. Асистент проектного офісу, HR-консультант Фонду, координатор соціальних проектів, проводить майстер-класи в рамках проектів. З 03.03.2022 по 30.06.2022 брав участь у проекті «Поговоримо про соціальну оренду», в рамках якого був співавтором соціального опитування, розробки проектного звіту та співавтором соціальної кампанії з соціальної оренди в м. муніципалітет. Відповідає у Фонді за координацію проектів стажування та профорієнтації.

POMOC PSYCHOSPOŁECZNA

Olena Ovsyannikova – ma 20-letnie doświadczenie w pracy z kobietami, które otrzymały uraz psychiczny i przeżyły sytuacje przemocy; ukończyła „Zaporozski Uniwersytet Narodowy” na
kierunku „Prawoznawstwo” i uzyskała kwalifikacje prawnika specjalisty;
2008-2012 – studia w Moskiewskim Instytucie Gestal;
W 2002 ukończyła z wyróżnieniem Zaporoski Narodowy Uniwersytet w specjalności pedagog społeczny – psycholog praktyczny;
Od 2008 roku i do dziś – Prezeska Zarządu Organizacji Charytatywnej „Fundacja Charytatywna Wszystko Jest
Możliwe”.

ПСИХОСОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА

Овсяннікова Олена – має 20-річний досвід роботи з жінками, які отримали психологічну травму та пережили ситуації насильства; закінчив «Запорізький національний університет» ст за напрямом підготовки «Право» та здобули кваліфікацію спеціаліста-юриста;
2008-2012 – навчання в Московському Гештальт Інституті;
У 2002 році закінчила з відзнакою Запорізький національний університет за спеціальністю соціальний педагог – практичний психолог;
З 2008 року і по сьогоднішній день є головою правління Благодійного фонду «Благодійний фонд Все є
Можливо”.

POMOC PSYCHOSPOŁECZNA

Kateryna Voronchenko – ma doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu grupowych maratonów coachingu psychologicznego dla dorosłych i dzieci; ukończyła (magister) Akademię Zarządzania przy Prezydencie Ukrainy (zarządzanie projektami); ukończyła Narodową Politechnikę w Odessie (licencjat z Pracownik socjalny (socjologia i psychologia)). Od 01.09.2022 r. na European Psychology School, dyplom – Psycholog analityczny; Od 1.06.2022 zatrudniona w Centrum Integracji „Łącznik” (Toruń) jako Coach-Psycholog prowadzący poradnictwo.

.

ПСИХОСОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА

Катерина Воронченко – має досвід організації та проведення групових психологічних тренерських марафонів для дорослих та дітей; закінчив академію Управління при Президентові України (керівництво проектами); закінчила Одеський національний технічний університет (бакалавр соціального працівника (соціологія та психологія)). З 01.09.2022 по Європейська психологічна школа, Диплом аналітичного психолога; З 1 червня 2022 року працює в Інтеграційному центрі «Łącznik» (Торунь) на посаді тренера-психолога, що надає консультації.

KOORDYNACJA

Mariusz Godlejewski – Dyrektor Biura Projektów – odpowiedzialny w Fundacji za politykę projektową i kształtowanie działalności projektowej Fundacji oraz koordynację pracy zespołu projektowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów biznesowych i społecznych, finansowanych z dotacji gminnych, EFS, Funduszy Norweskich, NIW, Major Donors i grantów międzynarodowych. Jest również Rzecznikiem Prasowym Fundacji oraz jest odpowiedzialny za marketing (media społecznościowe). Ukończył w 2022 r. z dyplomem program PROMENGO dla Menedżerów NGO
W marcu 2023 r. ukończył „Wydział Innowacji” realizowany w ramach Katalizatora Innowacji Społecznych prowadzonego przez Fundację Stocznia.

КООРДИНАЦІЯ

Маріуш Ґодлеєвський – Директор проектного офісу – відповідальний у Фундації за проектну політику та формування проектної діяльності Фундації, а також координує роботу проектної команди. Він має досвід управління бізнесом і соціальними проектами, що фінансуються за рахунок муніципальних субсидій, ESF, норвезьких фондів, NIW, основних донорів і міжнародних грантів. Він також є прес-секретарем Фонду та відповідає за маркетинг (соціальні мережі). У 2022 році закінчив з дипломом програму PROMENGO для менеджерів НУО,
У березні 2023 року закінчив «Факультет інновацій», який реалізовувався в рамках Social Innovation Catalyst Фонду Stocznia.

Społeczna Agencja Pośrednictwa
ul. A. Mickiewicza 112
87-100 Toruń

tel. (+48) 512 205 082
e-mail:

Projekt „Społeczna Agencja Pośrednictwa – po sąsiedzku” realizowany jest dzięki wsparciu programu Fundusz Tutaj, uruchomionego przez Ashoka,

 • Wartość grantu: 18 000 USD;
 • Wkład własny: 22 500 USD;
 • Czas realizacji projektu: 01.08.2023 – 31.03.2024 r. projekt przedłużony do 30.09.2024 r.
 • koordynator projektu: Mariusz Godlejewski; ; tel. (+48) 786 020 704