XXIII Forum Organizacji Pozarządowych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

„Zmieniajmy świat razem – innowacje na rzecz lepszej przyszłości”, pod tym hasłem 26 października odbyło się XXIII Forum NGO. Hasło spójne jest z nową perspektywą RPO, której cel jest ukierunkowany na partycypację społeczną. Sprzyja to rozwojowi demokracji lokalnej (poprzez wzmocnienie oddolnych inicjatyw obywatelskich), pobudzeniu i integracji środowisk lokalnych. Patronat nad wydarzeniem objęła Fundacja Stocznia i Katalizator Innowacji Społecznych. 
W ramach wydarzenia m.in. zostały zaprezentowane innowacyjne rozwiązania z regionu i kraju, które powstają w III sektorze i są ukierunkowane na rozwiązywanie problemów wokół lokalnych społeczności oraz innych równie ważnych obszarów. Wydarzenie miało na celu zmianę w myśleniu o współpracy JST z organizacjami pozarządowymi oraz wymianę informacji związanych z działalnością trzeciego sektora w Regionie.  

26 października rozmawialiśmy również na temat problemów przyszłości jakie przed nami stoją.

XXIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostało objęte patronatem honorowym:
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego; Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego;
Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego.Zobacz transmisję z Forum na kanale Facebook
relacja na Instagramie

RELACJA TVP BYDGOSZCZ Z FORUM: