od lewej: Filip Wadowski - Dyrektor NESsT Polska; Artur Kaniecki - Prezes Zarządu Fundacji Studio M6; Mariusz Godlejewski - Dyrektor Biura Projektów

W dniach 15-16 maja w Poznaniu odbyło się drugie spotkanie przedsiębiorstw społecznych w portfolio globalnej Fundacji NESsT.
Fundacja Studio M6 od 2021 r. jest jednym z kilkunastu przedsiębiorstw w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej znajdującym się w programie NESsT/IKEA Social Entrepreneurship. Na spotkaniu Studio M6 reprezentowane było przez Artura Kanieckiego, Prezesa Zarządu oraz Mariusza Godlejewskiego, Dyrektora Biura Projektów. To już drugie tego typu spotkanie w programie. Pierwsze miało miejsce w kwietniu 2023 r. w Warszawie.

Artur Kaniecki podczas prezentacji działalności Fundacji Studio M6 na spotkaniu portfolio NESsT w kwietniu 2023 r. (zdjęcia organizatora)

NESsT to globalna organizacja zajmująca się inwestycjami (venture philanthropy) i akceleracją przedsiębiorstw tworzących wysokiej jakości miejsca pracy dla osób o niedostatecznym dostępie do rynku pracy.

NESsT inwestuje poprzez dwa rodzaje działalności:
(1) program akceleracyjny, który katalizuje przedsiębiorstwa nastawione na wpływ w stronę wzrostu i gotowości inwestycyjnej;
(2) fundusze pożyczkowe zorientowane na efekt, które zapewniają finansowanie zadłużenia małym i celowym podmiotom – rozwijającym się przedsiębiorstwom.
Program akceleracyjny NESsT wspiera przedsiębiorstwa społeczne na wczesnym etapie rozwoju od 1997 roku.


NESsT wybiera przedsiębiorstwa o dużym wpływie poprzez rygorystyczną analizę due diligence obejmującą: planowanie biznesowe i ocenę wpływu. Po wejściu przedsiębiorstw do portfela NESsT, fundacja wspiera je cierpliwymi instrumentami finansowymi*, które są adekwatne do etapu ich rozwoju oraz za pomocą wsparcia biznesowego.

*cierpliwe instrumenty finansowe to termin używany do opisania inwestycji długoterminowych w formie długu lub kapitału własnego, w przypadku których obok zysków finansowych priorytetem jest zrównoważony wzrost.

Mariusz Godlejewski podczas prezentacji działalności Fundacji Studio M6 na spotkaniu portfolio NESsT w kwietniu 2023 r. (zdjęcia organizatora)

NESsT konsoliduje finansowanie mieszane od inwestorów publicznych i prywatnych w dostosowane do potrzeb instrumenty finansowe, które odpowiadają potrzebom fazy wzrostu przedsiębiorstwa.

Aby ograniczyć ryzyko dla inwestorów, fundusze NESsT wiążą inwestycje z konkretnym wpływem i kamieniami milowymi wyników biznesowych. Zespół NESsT ustanawia wewnętrznie niezbędne zabezpieczenia ram inwestycyjnych i pomaga przedsiębiorstwom osiągnąć te cele, zapewniając ich elastyczną spłatę kredytów i wspiera ich w przejściu na rynek komercyjny.

Artur Kaniecki i Makura Schaab (koordynatorka ds. zaangażowania współpracowników IKEA) podczas rozmowy mentorskiej.

2024 r. to czwarty roku programu NESsT/IKEA Social Entrepreneurship. Do tej pory dzięki programowi zapewniono doradztwo biznesowe i dostosowane do potrzeb finansowych 37 przedsiębiorstw społecznych, stworzono i utrzymano 9684 miejsc pracy w Ameryce Południowej i Środkowej oraz Wschodniej Europie. Wpływ portfela rozciąga się na kluczowe tematy, w tym: obieg zamknięty, materiały odnawialne, zrównoważone rolnictwo, oraz różnorodność, równość i włączenie społeczne.

Artur Kaniecki i Mariusz Godlejewski podczas ostatniego spotkania portfolio przedsiębiorstw NESsT.

W tym roku podczas spotkania w Poznaniu oprócz rozmów o ekonomii społecznej i solidarnej, wyzwaniach i szansach dla przedsiębiorstw odwiedziliśmy dwie fabryki IKEA. Jedną z nich była EKET, jedyna fabryką IKEA na świecie, produkującą serię mebli EKET. Do wypełnienia szafek EKET używany jest konstrukcja o strukturze plastra miodu, z papieru, który w 100% pochodzi z recyklingu. Obejrzyj relację poniżej (zdjęcia IKEA Industry).

Więcej na temat NESsT oraz programów fundacji na stronie: https://pl.nesst.org/

NESsT/IKEA Social Entrepreneurship
Logo Nesst

Od września 2021 roku Fundacja Studio M6 znajduje się w międzynarodowym programie akceleracyjnym przedsiębiorstw społecznych NESsT/IKEA Social Entrepreneurship.

NESsT to globalna organizacja not for profit wspierająca i inwestująca w przedsiębiorstwa społeczne, które tworzą godne miejsca pracy dla ubogich i marginalizowanych społeczności w krajach rynków wschodzących. Fundacja Studio M6 jest organizacją tworzącą wysokiej jakości miejsca pracy dla aspirujących osób borykających się z długotrwałym bezrobociem, w tym osób z niepełnosprawnościami, migrantów i migrantek, osób uchodźczych, kobiet, osób zagrożonych ubóstwem lub bezdomnością oraz młodzieży, w kawiarni społecznej PERS i innych liniach biznesowych fundacji.

W ciągu najbliższych 3 lat Fundacja Studio M6 otrzyma indywidualny mentoring biznesowy, finansowanie i zasoby techniczne od NESsT i IKEA Social Entrepreneurship, aby rozszerzyć naszą działalność i zwiększyć wpływ na społeczności i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Pierwszy etap wsparcia za nami. Otrzymany grant zabezpieczył remont i podniesienie warunków pracy w biurze głównym Fundacji na Mostowej 6 oraz w pomieszczeniach pracowni krawieckiej Manufaktura Mostowa 6.

Drugi etap wsparcia to warsztaty szkoleniowe z przedstawicielami i przedstawicielkami linii biznesowych w IKEA oraz spotkania 1:1 z mentorem biznesowym Pontus Gabel, Global Head of Business Model Development w IKEA. Ta forma wsparcia ma na celu wzmocnienie zespołu zarządzającego i przygotowanie modelu biznesowego przedsiębiorstwa do skalowania.

Program zapoznał nas również ze społecznością przedsiębiorców i przedsiębiorczyń społecznych, z którymi możemy wymieniać informacje, dzielić się zdobytymi doświadczeniami i badać potencjalną współpracę w przyszłości. W Polsce jesteśmy w gronie takich organizacji jak:

Więcej informacji o działaniach NESsT znajdziesz na stronie www.nesst.org/polska