16sie

UNITAR kontynuuje rekrutację

[PL] AKTUALIZACJA 4.09.2023 r.Już ponad 850 osób zarejestrowało się do udziału w programie. W związku z dużym zainteresowaniem UNITAR przedłużył rekrutację do 11 września. Już 285 osób zarejestrowało się do programu cyfrowego przekwalifikowania „DIGITAL RESKILLING FOR UKRAINIAN WOMEN REFUGEES IN POLAND”, do którego za pośrednictwem […]

20lip

Punkt informacyjny w SAP

Przypominamy o funkcjonowaniu w siedzibie Społecznej Agencji Pośrednictwa punktu informacyjnego dla osób uchodźczych z Ukrainy. Tu osoby zainteresowane uzyskają informacje pomocne w: znalezieniu pracy, mieszkania, załatwieniu spraw urzędowych, edukacji dzieci, opieki zdrowotnej, i wielu innych codziennych spraw. Projekt „Społeczna Agencja Pośrednictwa – punkt informacyjny” ma […]

17lip

Społeczna Agencja Pośrednictwa

W ostatnich tygodniach dużo dobrego dzieje się w naszej innowacji społecznej.Od nowych partnerstw z organizacjami pozarządowymi jak Fundacja „Free Dom” czy Stowarzyszenie Osnova z którymi zdobywamy środki na działania kierowane do mieszkańców i mieszkanek naszego miasta, w tym osób uchodźczych, po uruchamianie nowych projektów w […]

15lip

Przedsiębiorczość społeczna i zatrudnianie w szczególnych czasach

Zapraszamy Cię do obejrzenie pierwszych z serii animacji, w których będziemy przybliżać Wam m.in. pracę przedsiębiorstw społecznych oraz roli jaką pełnią na rynku pracy. Animacje zostały przygotowane w ramach projektu Społeczna Agencja Pośrednictwa, realizowanego w programie Google.org Impact Challenge, przy wsparciu od Google.org Animacje stworzyła […]

14lip

Fundusz Tutaj! – wyniki naboru

Ashoka Polska ogłosiła wyniki I naboru projektów w programie Fundusz Tutaj! którego celem jest budowanie rezyliencji i dobrostanu osób z doświadczeniem migracji w Polsce!Miło nam ogłosić, że jednym z 10 projektów które otrzymały grant jest pomysł Fundacji Studio M6! W naborze wpłynęło 147 zgłoszeń od […]

11lip

Wydłużamy działania projektowe

Nasz projekt Społeczna Agencja Pośrednictwa – usługa użyteczna społecznie po konsultacji z grantodawcą uzyskał pozytywną decyzją o wydłużenie działań. Realizowany projekt jest odpowiedzią na sytuację wymagającą interwencji w momencie składania wniosku tj. w grudniu 2022 r. 28 stycznia 2023 r. ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy […]

01lip

Tutaj są rozwiązania

Ashoka Polska ogłosiła wyniki pierwszego etapu naboru do Ścieżki Programy Funduszu Tutaj. Z wielką radością informujemy, że zakończyliśmy pierwszy etap oceny wniosków w Ścieżce Programy Funduszu Tutaj! Przed nami drugi etap – rozmowy z panelem eksperckim.  Fundacja Studio M6 jest jedną z 28 organizacji, które znalazły się […]

22cze

Partnerstwo z Fundacją „Free Dom”

21 czerwca wspólnie z Kateryną Voronchenko, Wiceprezeską Fundacji Współpracy Międzynarodowej Polsko-Ukraińskiej „Free Dom”, która w projekcie Fundacji Studio M6 Razem Warto / Разом воно того варте udzieliła wsparcia psychologicznego 47 osobom z doświadczeniem migracji, złożyliśmy nie jedną, a dwie propozycje działań dla mieszkańców i mieszkanek […]

04maj

Punkt informacyjny

Dzięki środkom z Funduszu Pomocy pozyskanym w ramach ogłoszenia konkursowego na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, od kwietnia 2023 r. w […]