Sfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach realizacji zadania publicznego „Z kulturą dla Ukrainy – integracja społeczna i stworzenie warunków 
do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym obywateli Ukrainy”
.

Projekt polega na przeprowadzeniu zajęć artystyczno-warsztatowych w okresie wrzesień-listopad 2023 r. dla 20 dzieci (7-12 lat) ze społeczności Ukraińskiej, które na skutek eskalacji działań wojenny przebywają w Gminie Miasta Toruń – w celu ich integracji, poszerzanie wiedzy i zainteresowań w kierunku plastycznym – technice sitodruku.

Pomysł na działanie powstał po naszym doświadczeniu realizacji dwóch projektów
– z 2018 r. tworzenia Herbu Bydgoskiego Przedmieścia razem z dziećmi z obszaru rewitalizacji. W tym projekcie współpracowaliśmy z Domem Kultury na Bydgoskim Przedmieściu;
– serii zajęć w pracowni sitodruku w Społecznej Agencji Pośrednictwa, w których udział wzięło 10 kobiet z Ukrainy (październik-grudzień 2022 r.). Projekt kUlturA, o którym mowa, był rozszerzony dodatkowo o kampanię społeczną. Zobacz poniżej spot kampanijny z efektami pracy naszych uczestniczek.

W trakcie projektu „Jaki jest Twój herb?” chcemy z dziećmi z Ukrainy wypracować inspirujące prace, która ze swoim przesłaniem trafią do szerokiego grona odbiorców/odbiorczyń oraz zostaną z dziećmi w formie odbitek na koszulkach. Podczas serii warsztatów, opiekun artystyczny dr Piotr Czyż (Wydział Sztuk Pięknych UMK) wprowadzi dzieci w technikę sitodruku, zaprezentuje możliwości tworzenia plakatów i grafik. Pedagożka artystyczna z Ukrainy, Habriella Biliaieva z kolei sprawować będzie pieczę artystyczną nad tworzonymi pracami i również pomagać w doborze tematu, techniki i wykonaniu. Opiekuni pomagać będą dzieciom na każdym kroku przygotowywania projektów graficznych i ich wykonania. Dzieci, dzięki warsztatowi poznają nowe formy wyrazu artystycznego i technikę druku sitowego. Ostatni warsztat, z odbijaniem wypracowanych prac na ręcznym sicie (na koszulkach) będzie zwieńczeniem prac, ale i świetną zabawą integracyjną dla wszystkich!

Zajęcia zorganizowane zostaną w siedzibie Centrum Integracji ŁĄCZNIK (partner projektu), który również przeprowadził rekrutację i zapewnia opiekę nad dziećmi w trakcie warsztatów. Rozpoczynamy 20 września! W trakcie realizacji projektu znajdziesz tu relację z postępu prac.

Projekt „Jaki jest Twój herb?” objęty został patronatem Konsula Honorowego Ukrainy w Bydgoszczy Krzysztofa Sikora.

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wartość finansowania: 18 390 zł
Czas realizacji zadania: 11.09.2023 r. – 12.11.2023 r.
Koordynator zadania:
Kacper Śliwiński,
; (+48) 606 660 959