Nasz projekt Społeczna Agencja Pośrednictwa – usługa użyteczna społecznie po konsultacji z grantodawcą uzyskał pozytywną decyzją o wydłużenie działań.

Realizowany projekt jest odpowiedzią na sytuację wymagającą interwencji w momencie składania wniosku tj. w grudniu 2022 r.

28 stycznia 2023 r. ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została nowelizowana. W nowelizacji wydłużono okres obowiązywania statusu ochronnego UKR na podstawie które osoby z Ukrainy posiadają prawo legalnego pobytu i pracy na terytorium Polski z końca sierpnia 2023 r. do końca marca 2024 r.

Po 3 miesiącach realizacji projektu z usług pomocowych skorzystało już ponad 70 osób. Osoby te w związku z wydłużeniem okresu legalności pobytu oraz, jak potwierdzają badania i raporty, np. Raport Ashoka „Tutaj są rozwiązania – o ekosystemie wsparcia dla osób z doświadczeniem migracji” (05.05.2023 r.) odkładają decyzję o złożenie wniosku na późniejszy okres, znajdują się w stanie „zawieszenia”. W ostatnich tygodniach zauważalny jest wzrost zainteresowanie projektem i wsparciem. Od lipca kończy się okres zatrudnienia wielu osób i będą one poszukiwać wsparcia w uzyskaniu podstawy do legalizacji pobytu.

Według raportu i naszych doświadczeń pracy z grupą docelową od marca 2022 r. oraz badania Grami Personal z marca 2023 r. 35% osób z doświadczeniem uchodźctwa z Ukrainy chce zostać w Polsce co najmniej na rok, 22% nie chce wracać do Ukrainy, a 25% dopiero jak skończy się wojna. Ponadto, osoby odkładają decyzję o legalizacji pobytu w związku z:
– kosztami procesu legalizacji; ze wniosek (pobyt tymczasowy) pobierana jest opłata administracyjna w urzędzie 440 zł lub 640 zł za wniosek o pobyt stały (zezwolenie na pobyt stały na podstawie Karty Polaka zwolnione z opłat);
– osoby, które do tej pory pracowały (umowy cywilno-prawne) obecnie w dużej mierze są w trakcie zmiany pracy lub ukończyły współpracę z pracodawcami i szukają nowego zatrudnienia; Specjalistka ds. pośrednictwa w SAP, Iryna Munasova zaangażowana w projekt w ramach swoich zadań prowadzi również pośrednictwo pracy;
– część osób rozważa założenie własnej działalności gospodarczej, przy której składając wniosek o pobyt nie jest uwzględniane kryterium dochodowe; jest to korzystne rozwiązanie dla osób przedsiębiorczych z Ukrainy, które planują tu swój długoterminowy pobyt. Takich osób przybywa obecnie, również w skutek realizacji projektów aktywizacyjnych takich organizacji w Toruniu jak Fundacja Emic, Fundacja Dobra dla Dobra, Fundacja New Story;

Tym samym wydłużamy oferowane wsparcie w ramach projektu do 30 listopada 2023 r.Społeczna Agencja Pośrednictwa
ul. A. Mickiewicza 112
Toruń

tel. (+48) 512 205 082


poniedziałek-piątek
9:00-17:00