27 maja zapraszamy Cię na dodatkowy warsztat w ramach programu SZKOLIMY NGO.


INNOWACJE SPOŁECZNE


Łączymy potrzeby kilku grup szkoleniowych i z końcem maja przyjrzymy się i wyjaśnimy czym są i jak przygotować swój pomysł na innowacje społeczne.
13 maja ruszył pierwszy w Polsce w tym roku nabór do zgłaszania innowacyjnych rozwiązań z obszaru włączenia społecznego, które przyczynią się do poprawy sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 15 maja ruszył drugi, skierowany na zidentyfikowany problem (na każdym etapie) w obszarze edukacji.  W najbliższych tygodniach i miesiącach ruszą kolejne. 

Grantodawcą tego pierwszego jest Inkubator Włącznik2, w którym rozwijane będą najlepsze pomysły poprawiające dostęp tych osób do potrzebnych im usług i dóbr, zwiększające ich społeczną integrację i partycypację, sprzyjające włączeniu społecznemu. Ten drugi prowadzony jest przez Inkubator Innowacji Społecznych SENSE – POPOJUTRZE 3.0.

Nabór do Włącznik2 ma charakter otwarty dla wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych rozwijaniem innowacyjnych rozwiązań. Autorzy_rki najlepszych pomysłów otrzymają na kolejnym etapie granty na opracowanie swojej mikroinnowacji, przetestowanie jej w praktyce wraz z odbiorcami i użytkownikami oraz jej finalne dopracowanie. Średnia wysokość grantu to 75 tys. zł. Wybrani innowatorzy_rki, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem finansowym, merytorycznym oraz organizacyjnym ze strony Inkubatora na wszystkich etapach pracy nad wypracowaniem innowacyjnego rozwiązania.

Masz pomysł na innowację ale nie wiesz jak się przygotować i opracować koncept/kartę innowacji? A może masz pomysł ale nie wiesz czy jest innowacyjny?
Dołącz do warsztatu!

Szkolenie jest bezpłatne i dedykowane osobom w programie SZKOLIMY NGO*. Udział możliwy jest w formie stacjonarnej i online.

27 maja
10:00-16:00


Fundacja Studio M6
ul. Mostowa 6
Toruń

W celu rejestracji wypełnij ankietę:

ZGŁOŚ SIĘ

zgłoś się osobiście:
Społeczna Agencja Pośrednictwa, ul. A. Mickiewicza 112, Toruń
Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej „Spichlerz57”, ul. Spichrzowa 57

zgłoś się mailowo:

zgłoś się telefonicznie:
(+48) 786 020 704

W ramach przygotowania do spotkania zachęcamy do obejrzenia rozmowy z ekspertami ds. innowacji ze spotkania Innowacyjne działania i organizacje z 9 maja 2023 r. w kawiarni PERS:


* osoby, które chcą dołączyć spoza programu SZKOLIMY NGO muszą najpierw wypełnić dokumenty rekrutacyjne i podpisać umowę przystąpienia.

Warsztat organizowany jest w ramach programu SZKOLIMY NGO, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.