9 maja długo zostanie w naszej pamięci!

Tego dnia gościliśmy w Społecznej Agencji Pośrednictwa Wojciecha Zarębskiego, koordynatora projektu Social Inclusion oraz Joannę Papis, koordynatorkę programu w Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH).
Fundacja Studio M6 od stycznia 2024 r. jest partnerem programu PAH i z siedziby agencji prowadzone są działania polegające na wsparciu 50 rodzin (około 200 osób) z Ukrainy. W ramach projektu PAH udziela wsparcia w zakresie zapewnienia dostępu do mieszkań, rynku pracy, możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych (w tym nauki języka polskiego), pokrycia doraźnych wydatków związanych z edukacją oraz innych podstawowych potrzeb. Koordynacją tych zadań w województwie kujawsko-pomorskim zajmuje się Iryna Munasova, Specjalistka ds. pośrednictwa w SAP. Ich celem jest osiągnięcie samodzielności przez uczestników/uczestniczki projektu. Jednym z celów programu jest również utworzenie Społecznej Agencji Najmu (SAN). Podczas wizyty rozmawialiśmy więc o kontynuacji programu Social Inclusion, obecnych potrzebach i wyzwaniach oraz potencjale na powołanie SAN w jednej z gmin województwa i włączenie osób uchodźczych do beneficjentów takiej agencji.

od lewej: Wojciech Zarębski (PAH), Joanna Papis (PAH), Artura Kaniecki (Studio M6), Iryna Munasova (StudioM6).

Tego samego dnia siedzibę SAP odwiedziła również Martyna Rubinowska, Head of Venture and Fellowship Ashoka Poland / Championer Ashoka Europe. Martyna odbyła wizytę monitorującą nasz projekt w Funduszu Tutaj, uruchomionym przez Ashoka. Fundacja Studio M6 prowadzi obecnie równolegle dwa projekty w ścieżce Programy Funduszu Tutaj: Społeczna Agencja Pośrednictwa – po sąsiedzku (Toruń) oraz Społeczna Agencja Pośrednictwa – razem możemy więcej (Grudziądz). Łączny poziom wsparcia Ashoka dla Fundacji Studio M6 to 48 000 USD.

Po rozmowie o działaniach i dotychczasowych dokonaniach w Toruniu wspólnie odwiedziliśmy Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej „Spichlerz57”, w którym we współpracy z Fundacją Kosmos oraz Fundacją Free Dom adresujemy potrzeby osób z Ukrainy. Była to okazja do podzielenia się naszymi obserwacjami z włączania osób z doświadczeniem migracji i uchodźctwa w życie społeczne i zawodowe lokalnych społeczności. Fundacja Free Dom podzieliła się z Martyną, Wojtkiem i Joanną swoim badaniem stanu zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych przeprowadzonego w okresie październik-grudzień 2023 r. w Gabinecie Terapii SAP. Więcej o raporcie, w tym plik pdf do pobrania tu: https://publicystyka.ngo.pl/depresja-wsrod-osob-z-doswiadczeniem-uchodzczym

od lewej: Olena Ovsianikova (Fundacja Free Dom), Martyna Rubinowska (Ashoka), Kateryna Voronchenko (Fundacja Free Dom), Artur Kaniecki (Fundacja Studio M6)

Powyższa współpraca i partnerstwa są możliwe dzięki uruchomieniu w naszej innowacji (SAP) dedykowanego wsparcia dla osób uchodźczych w marcu 2022 r. Od początku świadczeniem pomocy bezpośredniej w Agencji zajmuje się Iryna Munasova, Specjalistka ds. pośrednictwa. Iryny rolą jest budowanie bazy pośrednictwa SAP. Koordynacją działalności Agencji oraz pozyskiwaniem środków na jej dalszy rozwój zajmuje się Mariusz Godlejewski, Dyrektor Biura Projektów. Mentorem oraz doradcą w SAP jest Artur Kaniecki, Prezes Zarządu Fundacji Studio M6. W tym zespole i poprzez włączanie innych organizacji we współpracę od marca 2022 r. wspólnie mogliśmy pomóc bezpośrednio ponad 500 osobom, pośrednio ponad 2000.
Więcej informacji o Społecznej Agencji Pośrednictwa, innowacji rozwijanej w międzynarodowym programie Google.org Impact Challenge znajdziesz tu: https://www.studiom6.pl/spoleczna-agencja-posrednictwa/