Adaptacja kawiarni PERS pn. „Bez barier z kulturą i rozrywką na Mostowej 6” dokonana została w ramach projektu pt. Turystyka dostępna 1.0 współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”, realizowanego przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz 4ES Non Profit sp. z o.o.
01.03.23 r. – 30.09.23 r.

Fundacja Studio M6 otrzymała grant w ramach projektu pt. Turystyka Dostępna 1.0 współfinansowanego ze środków PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami” realizowanego przez Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz 4ES Non Profit.

Grant przeznaczony zostanie na dostosowanie kawiarni społecznej PERS do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, w tym:

– zakup ramp podjazdowych;

– niwelacja progów wewnętrznych;

– instalacja kabin i sprzętu sanitarnego dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi;

– zakup pętli indukcyjnej;

– oznakowanie kawiarni;

– wymiana nawierzchni w kawiarni na antypoślizgową;

– wydanie katalogu z ofertą dedykowaną osobom z niepełnosprawnościami;

– przeszkolenie zespołu w zakresie organizacji, obsługi imprez dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

I etap adaptacji obejmuje wyrównanie powierzchni podłogowych, wymianę wykładziny na antypoślizgową oraz niwelacja progów wewnętrznych oraz wymianę kabin toaletowych na dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Zobacz jak prezentuje się kawiarnia przed adaptacją:

Zobacz co udało się zrobić dzięki adaptacji:

Adaptacja kawiarni PERS pn. „Bez barier z kulturą i rozrywką na Mostowej 6” dokonywana jest w ramach projektu pt. Turystyka dostępna 1.0 współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”, realizowanego przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz 4ES Non Profit sp. z o.o.

wartość grantu: 43 000 zł

okres realizacji: 1.03.2023 r. – 30.09.2023 r.

koordynator projektu: Mariusz Godlejewski
; tel.: +48 786 020 704