Logo NESsT/IKEA Social Entrepreneurship

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Projekt “Społeczna Agencja Pośrednictwa – usługa użyteczna społecznie” ma na celu pomoc osobom z Ukrainy, które na skutek działań wojennych znalazły się w Toruniu w zapewnieniu im godnego, legalnego pobytu i prawa do pracy na terytoriom Polski, również po 24.08.2023 r.

Projekt odpowiada na problemy zgłaszane w liście z 29.11.22 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich do projektu MSWiA nowelizacji “ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw” (dalej “ustawa”) przegłosowanej 15.12.22 r. oraz te, z którymi spotykamy się na co dzień, pracują z tą grupą w Społecznej Agencji Pośrednictwa (SAP) od marca 2022 r.

Zmiany prawne w nowelizacji ustawy, jak opiniuje RPO Marcin Wiącek, a potwierdza nasze doświadczenie pracy może wywrzeć niekorzystne skutki dla tych obywateli i obywatelek Ukrainy, którzy_re przybyli_ły do Polski po 24 lutego 2022 r., a planują długoterminowo związać swą przyszłość z Polską.
W celu zapobiegania skutków prawnych tej, jak i innych zmian prawnych dotyczących osób z Ukrainy oraz zapewnienia im wsparcia w adaptacji zawodowej, zabezpieczymy usługi konsultacyjnopomocowe w przygotowaniu na rynek pracy, wraz z pomocą specjalisty ds. legalnego pobytu i prawa pracy.

Uruchomiamy w SAP punkt bezpłatnych konsultacji i pomocy w legalizacji zatrudnienia oraz pobytu (w tym pomoc w najmie) w miesiącach przed upływem legalności pobytu i pracy, czyli 24 sierpnia 2023 r.

Проект “Społeczna Agencja Pośrednictwa – usługa użyteczna społecznie” має на меті допомогти людям з України, які опинилися в Польщі внаслідок бойових дій, забезпечити їм гідне, законне перебування та право на роботу в Польщі, також після 24 серпня 2023 року.

Проєкт є відповіддю на проблеми, порушені у листі Уповноваженого від 29.11.22 р. до проголосованого 15.12.22 р. проєкту МВС про внесення змін до “Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території держави та деяких інших законів” (далі – “Закон”), а також на ті, з якими ми зустрічаємося щодня, працюючи з цією групою в Агенції Соціального Посередництва (АСП) з березня 2022 року.

Законодавчі зміни в поправках до закону, на думку омбудсмена Марчіна Вінцека та підтвердженого досвідом нашої роботи, можуть негативно вплинути на тих громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року та планують пов’язати своє майбутнє з Польщею. в довготривалій перспективі.

Щоб запобігти правовим наслідкам цього, а також інших законодавчих змін, що стосуються людей з України, та надати їм підтримку в професійній адаптації, ми забезпечимо консультації та допомогу в підготовці до ринку праці, а також допомогу фахівця з питань легального перебування та трудового права.
Ми відкриваємо пункт в SAP для безкоштовних консультацій та допомоги в легалізації працевлаштування та проживання (включаючи допомогу в наймі) за кілька місяців до закінчення терміну легального перебування та роботи, тобто до 24 серпня 2023 року.

Społeczna Agencja Pośrednictwa
ul. A. Mickiewicza 112
87-100 Toruń

tel. (+48) 512 205 082
e-mail:

informacje nt. pobytu w Polsce na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w w Bydgoszczy:
https://cudzoziemiec.bydgoszcz.pl/pobyt-w-polsce/

oraz

Stronie Stowarzyszenie Interwencji Prawnej:
https://ukraina.interwencjaprawna.pl/jak-zlozyc-wniosek-o-pobyt-czasowy/

IOM Poland:
https://poland.iom.int/pl/micro/legalna-praca-w-polsce

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

  • Wartość finansowania: 15 000 EUR
  • Czas realizacji projektu: 01.04.2023 – 30.11.2023 r.
  • koordynator projektu: Mariusz Godlejewski; ; tel. (+48) 786 020 704