Społeczna Agencja Pośrednictwa (SAP) jest inicjatywą odpowiadającą na szereg problemów dotykających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Celem SAP jest kompleksowa pomoc indywidualnym adresatom działań, jak i pomoc lokalnej społeczności, w której SAP funkcjonuje.
Społeczna Agencja Pośrednictwa, poprzez współpracę z wieloma podmiotami prywatnymi, społecznymi, miejskimi, gminnymi czy wyższego szczebla, może odpowiedzieć na strukturalne uwarunkowania wykluczenia (takie jak stygmatyzacja poprzez miejsce zamieszkania tzw. gettoizacja oraz przynależność do danej grupy społecznej).

Przykład Bydgoskiego Przedmieścia, dzielnicy Torunia, obrazuje problemy spotykane również w innych miastach. Niedoinwestowane tereny miejskie z brakiem infrastruktury, z dużym odsetkiem osób bezrobotnych, z problemami mieszkaniowymi lub innymi wkluczeniami, prowadzą do tworzenia błędnego koła, z którego trudniej jest się wydostać. Apatia i demotywacja doprowadza do braku inicjatyw społecznych i braku zaangażowania samych mieszkańców w poprawę ich warunków. Skutkuje to rosnącym poczuciem braku sprawczości, wiary we własne możliwości, brakiem perspektyw na poprawę oraz zależnością od programów socjalnych. SAP odpowiada na te problemy poprzez aktywizację społeczno-zawodową, reintegrację, budowanie więzi (również międzypokoleniowych) oraz kreowanie lokalnych liderów zmiany spośród tej społeczności. SAP to swego rodzaju klub pomocowy do spotkań i rozwiązywania konkretnych potrzeb indywidualnych osób jak i społeczności, połączony z pośrednictwem mieszkaniowym, z pośrednictwem pracy i wsparciem terapeutycznym.

Społeczna Agencja Pośrednictwa prowadzi usługi socjalne, kierowane do osób potrzebujących wsparcia w trudnej sytuacji życiowej, również osób starszych i samotnych, osób z niepełnosprawnościami, lub do osób poszukujących stabilności niezbędnej do rozpoczęcia samodzielnego, dorosłego życia. Łączenie społeczności zamieszkującej daną dzielnicę miasta z wyraźnymi wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi, ma na celu stworzenie platformy społecznej odpowiadającej na konkretne problemy dotykające tę społeczność. SAP to sieciowanie tych osób, wymiana doświadczeń i wspólne szukanie rozwiązań przy udziale kadry profesjonalnie do tego przygotowanej. SAP to również lokalne centrum tworzenia wyedukowanej kadry pracowników średniego i niższego szczebla, mające na celu aktywizację i upodmiotowienie członków i członkiń tej społeczności w kierunkach:

  • Kreowania lokalnych liderów i liderek zmiany;
  • Budowania bliższych relacji międzyludzkich, samopomocowych;
  • Łączenie międzypokoleniowe;
  • Przeciwdziałanie rozwarstwieniu społecznemu.

Od września 2021 Społeczna Agencja Pośrednictwa jest innowacją społeczną rozwijaną w międzynarodowym programie Google.org Impact Challenge. Więcej informacji na temat programu : https://impactchallenge.withgoogle.com/cee2021


UA : гентства соціального посередництва (SAP)


Więcej informacji :


SPOŁECZNA AGENCJA POŚREDNICTWA
ul. A. Mickiewicza 112
poniedziałek – piątek : 10:00 – 16:00
mob. +48 786 020 704
email:

Projekt Społecznej Agencji Pośrednictwa rozwijany jest w programie Google.org Impact Challenge, finansowany ze środków Google.org.

Wartość projektu: 150 000 EUR

Czas realizacji projektu: 17.09.2021 – 17.09.2023