Fundacja

Studio M6

Społeczna Agencja Pośrednictwa
Kawiarnia Społeczna PERS

Działamy na rzecz różnorodności w społeczeństwie. Urbanistyka i polityka miejska to wiedza, którą promujemy dla zrównoważonego rozwoju.

Fundacja Studio M6 powstała w 2017 roku z potrzeby kilku osób do ratowania perły architektonicznej Torunia, kompleksu pięciu średniowiecznych kamienic, przy ulicy Mostowej 6.
Toruński zespół staromiejski, wpisany w grudniu 1997 roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO stanowi jedną z głównych atrakcji miasta. Kamienice przy Mostowej 6 ze swoją bogata historią, tą średniowieczną i tą współczesną, potrzebowały interwencji konserwatorskiej i opieki nad ich stanem. Zespół Fundacji podjął starania w celu rewitalizacji tej części miasta poprzez reintegrację lokalnej społeczności i angażowanie mieszkańców Torunia w misję tworzenia inkluzywnego i inteligentnego miasta.
W pierwszym roku działalności Fundacji, przy wsparciu finansowym Toruńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej powołano Przedsiębiorstwo Społeczne i stworzono pięć miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tym samym powstał PERS – Przestrzeń Elementów Rzeczywistości Społecznej – kawiarnia społeczna. Celem utworzenia tego miejsca było przywrócenie funkcjonalności przestrzeni na Mostowej 6 oraz utworzenie bezpiecznego miejsca pracy, które ma wyznaczać standardy. Jako przedsiębiorstwo społeczne, zysk wypracowany z działalności, Fundacja przeznacza na inwestycje w przestrzeń Mostowej 6 oraz potencjał ludzki. Dzięki takiemu podejściu Fundacja otrzymała w 2020 roku Certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej w kategoriach Sukces Rynkowy oraz Najlepszy Pracodawca.
Dziś Fundacja Studio M6 prowadzi projekty aktywizacji społeczno zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzy kampanie społeczne propagujące filozofię Zero Waste, działa na rzecz zrównoważonego rozwoju w duchu ekonomii cyrkularnej oraz animuje i reintegruje lokalną społeczność w celu kreowania liderów zmiany.
Nasza praca skoncentrowana jest na rozwiązaniach w nurcie integratywnym – systemowym, gdzie człowiek postrzegany jest jako część systemu, w którym funkcjonuje.

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Skip to content