Fundacja

Studio M6

Społeczna Agencja Pośrednictwa
Kawiarnia Społeczna PERS

Dążymy do budowania społeczeństwa świadomie wykorzystującego swoje możliwości i potencjał endogeniczny miejsc.

Fundacja Studio M6 powstała w 2017 roku z potrzeby kilku osób do ratowania perły architektonicznej Torunia, kompleksu pięciu średniowiecznych kamienic, przy ulicy Mostowej 6.
Toruński zespół staromiejski, wpisany w grudniu 1997 roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO stanowi jedną z głównych atrakcji miasta. Kamienice przy Mostowej 6 ze swoją bogata historią, tą średniowieczną i tą współczesną, potrzebowały interwencji konserwatorskiej i opieki nad ich stanem. Zespół Fundacji podjął starania w celu rewitalizacji tej części miasta poprzez reintegrację lokalnej społeczności i angażowanie mieszkańców i mieszkanek Torunia w misję tworzenia inkluzywnego i inteligentnego miasta.
W pierwszym roku działalności Fundacji, przy wsparciu finansowym Toruńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej powołano Przedsiębiorstwo Społeczne i stworzono pięć miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tym samym powstał PERS – Przestrzeń Elementów Rzeczywistości Społecznej – kawiarnia społeczna. Celem utworzenia tego miejsca było przywrócenie funkcjonalności przestrzeni na Mostowej 6 oraz utworzenie bezpiecznego miejsca pracy, które ma wyznaczać standardy. Jako przedsiębiorstwo społeczne, zysk wypracowany z działalności, Fundacja przeznacza na inwestycje w przestrzeń Mostowej 6 oraz potencjał ludzki. Dzięki takiemu podejściu Fundacja otrzymała w 2020 roku oraz ponownie w 2021 roku Certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej w kategoriach Sukces Rynkowy oraz Najlepszy Pracodawca.
Dziś Fundacja Studio M6 prowadzi projekty aktywizacji społeczno zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzy kampanie społeczne i inicjuje debaty społeczne, działa na rzecz zrównoważonego rozwoju w duchu ekonomii cyrkularnej oraz animuje i reintegruje lokalną społeczność w celu kreowania liderów i liderek zmiany.
Nasza praca skoncentrowana jest na rozwiązaniach w nurcie integratywnym – systemowym, gdzie człowiek postrzegany jest jako część systemu, w którym funkcjonuje.
Skip to content