Małgorzata Janas

Prezeska Zarządu od 2017 roku do grudnia 2021 r. Obecnie przewodnicząca Rady Fundatorów.
Od 2012 prowadzi również Janasowie Nieruchomości Sp. z o. o., rodzinną firmę zarządzającą nieruchomościami w Toruniu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami oraz Wycena Nieruchomości WSB w Toruniu.
Realizuje skomplikowane inwestycje remontowe, projekty rewitalizacji oraz prowadzi sprawy właścicieli nieruchomości i najemców.
Jest członkinią Regionalnego Stowarzyszenia Zawodów Nieruchomościowych w Toruniu.
Cztery lata brała udział w posiedzeniach społecznej rady ds. rozwoju społeczno-gospodarczego Zespołu Staromiejskiego przy Prezydencie Miasta Torunia.
Od czerwca 2016 do kwietnia 2018 brała udział w pracach Lokalnej Grupy Urbact w ramach realizacji projektu Gen-Y City.
Prowadzi warsztaty, szkolenia i indywidualne konsultacje związane ze sprawami mieszkaniowymi.

Artur Kaniecki

Ekspert z zakresu organizacji i zarządzania, Menadżer, HR Business Partner, doradca zawodowy. Jest absolwentem m.in. Stosunków Międzynarodowych UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych z PR w Biznesie na Uniwersytecie Szczecińskim.
Następnie swoją drogę naukową związał z Trójmiastem, gdzie w 2016 roku uzyskał Dyplom Coacha specjalizującego się w biznesie. W 2019 roku ukończył Studia III stopnia na Wydziale Organizacji i Zarządzania UG.
Na doświadczenie zawodowe składa się kilkanaście lat pracy dla międzynarodowych organizacji, w których odpowiadał za obszar projektowania i realizacji strategii szkoleniowej oraz zarządzania wiedzą.

Mariusz Godlejewski

Mariusz w 2022 roku uzyskał dyplom VII edycji prestiżowego programu PROMENGO dla Menadżerów NGO prowadzonego przez Fundację Akademię Organizacji Pozarządowych, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Przez trzy lata studiował na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej UG (2002–2005) oraz trzy lata (2013–2017) Business Management na The Open University UK.
W latach 2005–2018 zarządzał biznesem w Dublinie (Irlandia), gdzie dwukrotnie (w 2013 i 2015) znalazł się w finale konkursu na Menadżera Roku, Shelflife Retail Management Awards. Z Fundacją związany jest od 2019 roku. Odpowiada za prowadzenie biura projektów, w którym kształtowana jest strategia projektowa organizacji. Członek Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń w latach 2022–2026.

Andrzej Poprostu

Artysta, grafik, twórca komiksów, laureat Złotej Karety Nowości w kategorii KULTURA, tworzy nie tylko w Toruniu i dla Torunia. Zrealizował ponad 100, a może i ponad 200, prac w Bydgoszczy, Warszawie, Kołobrzegu, Poznaniu czy Łodzi, ale również za granicą, m.in. w Hiszpanii i Irlandii.

Dominika Kalabińska

Psychoterapeutka, prowadzi w Fundacji Gabinet Terapii. Uzyskała dyplom ukończenia specjalistycznego szkolenia w ramach czteroletniego studium psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie oraz certyfikat I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Absolwentka Filozofii UMK w Toruniu. Odbyła trzymiesięczny staż kliniczny na II i III Oddziale Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Piotr Czyż

Doktorant na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Prawie od pierwszych działań na Mostowej 6 związany w tworzeniem oferty i projektów kierowanych do lokalnej społeczności.
To Piotr wprowadził regularne wystawy kuratorskie na Mostowej, a dziś wspólnie z Andrzejem sprawuje pieczę nad ArtShopem. W Fundacji odpowiedzialny jest również za prowadzenie pracowni sitodruku i sprawuje mentoring nad identyfikacją wizualną marki.

Agnieszka Fejzer

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu – konserwatorka malarstwa zajmująca się głównie badaniami materii zabytkowej. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych” UJ w Krakowie, a w roku 2022 – Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczym UMK w Toruniu (niezły rozrzut, elo). Z nami od lutego tego roku. W Fundacji odpowiedzialna za komunikację wizualną organizacji i jej marek społecznych oraz za redakcję i skład publikowanych materiałów. Dodatkowo dogląda pracy w naszej pracowni krawieckiej @manufakturam6Od ponad roku redaktorka kwartalnika NE_NI.

Kacper Śliwiński

Przyszły absolwent psychologii UMK w Toruniu.
Wraz z pozostałymi pracownikami projektuje kampanie społeczne, warsztaty oraz razem z Iriną dba o realizację bieżących projektów w Społecznej Agencji Pośrednictwa. Rozwija się w kierunku prowadzenia doradztwa zawodowego i szkoleń z zakresu psychologii społecznej.
Kacper jest również konsultantem HR w naszym przedsiębiorstwie społecznym.
Uwielbia antropologię, historię i fantastykę. Zarówno tę magii i miecza, jak i wizjonerskie, wyrzucone daleko w przyszłość opowiadania Lema.
Pisze amatorskie teksty i wiersze oraz gra na gitarze dla przyjemności własnej i (miejmy nadzieję) otoczenia. Ekstrawertyk i ciekawy świata marzyciel.

Iryna Munasova

Absolwentka Europejskiego Uniwersytetu Finansów, Systemów Informacyjnych, Zarządzania i Biznesu w Doniecku. Związana z fundacją od marca 2021 roku. Iryny rolą jest koordynacja działań związanych z pośrednictwem pracy i budowaniem bazy najmu w naszej innowacji: Społeczna Agencja Pośrednictwa, rozwijanej w międzynarodowym programie Google.org Impact Challenge. Iryna po pracy z pasją wczytuje się w twórczość Ericha Maria Remarque i maluje obrazy, gdy tylko trójka jej chłopaków na to pozwala.

Krystian Centek

Samodzielny referent i inspektor od spraw BHP.
Związany z Fundacją od 2019 roku. Absolwent Kulturoznawstwa UMK w Toruniu. W 2022 roku ukończył studia podyplomowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy WSB w Toruniu.
Krystian w Fundacji odpowiedzialny za administrację i obsługę biura.