Organizacje pozarządowe (NGO) posiadają unikalną wiedzę i doświadczenie pracy z i dla lokalnych społeczności. Są niejednokrotnie pierwszymi podmiotami, które skutecznie reagują na sytuacje kryzysowe lub te wymagające solidarności i pracy społecznej. To z lokalnymi NGOs władze samorządowe konsultują swoje strategie i programy działania dla społeczności. Jest to szczególnie ważne w kontekście tworzenia przejrzystych przepisów prawa na poziomie lokalnym i regionalnym. Z drugiej strony rzeczywistość w NGO często koncentruje się na poszukiwaniu funduszy i bieżącym administrowaniu co w konsekwencji utrudnia planowanie długofalowych działań. Tym samym, udział organizacji w życiu publicznym nie jest tak znaczący jak mógłby być. Stąd naszym celem jest wyposażyć kadry organizacji pozarządowych w kompetencje biznesowe i wiedzę ekspercką, które pomogą funkcjonować NGO w nieprzewidywalnym otoczeniu.

Szkolimy i doradzamy NGO to blok szkoleniowo-doradczy opracowany na bazie naszych kilkunastoletnich doświadczeń zawodowych, w tym tych z tworzenia i zarządzania organizacją pozarządową i przedsiębiorstwem społecznym. Proponowany przez nas zestaw kompetencji pomoże organizacjom wzmocnić wizerunek profesjonalnego partnera dla JST, instytucji i innych NGOs.
Osoby, które przystąpią do bloku mają do wyboru udział we wszystkich formach wsparcia. Program obejmie dwa całodniowe szkolenia, dwa spotkania informacyjne nt. generatora Witkac.pl, oraz możliwość indywidualnego doradztwa dedykowanego danej organizacji. Takie ułożenie bloku w połączeniu z hybrydowym modelem uczestniczenia w warsztatach i doradztwie pozwoli na udział organizacjom z całego regionu Pomorza i Kujaw.

zgłoś się osobiście lub listownie przesyłając poniższą ankietę:
Społeczna Agencja Pośrednictwa
ul. A. Mickiewicza 112
87-100 Toruń

mailowo:


telefonicznie:
(+48) 786 020 704

pobierz plakat informacyjny i przekaż go dalej:

W trakcie szkoleń i warsztatów będziemy pracować z uczestnikami i uczestniczkami na ich własnych przykładach. Pozwoli to na wymianę doświadczeń, a poprzez otwartą i szeroką rekrutację chcemy by spotkania te miały charakter ponadbranżowy, profilowany i praktyczny. Spotkania odbywać się będą w formule hybrydowej, tj. stacjonarnie w Toruniu oraz w formule zdalnej poprzez platformę ClickMeeting w godzinach 9:00-17:00. Zapewniamy całodniowy catering.

Na podstawie zbadanych i zdiagnozowanych problemów oraz rozwiązań wypracowanych na warsztatach liderzy i liderki będą mieli szansę na pilotażowe testowanie ich w swoich organizacjach.

Projekt finansowany jest ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  • Wartość zadania publicznego: 30 000 PLN
  • Wartość dofinansowania: 30 000 PLN
  • Czas realizacji projektu: 01.04.2024 – 31.12.2024 r.

Koordynator projektu: Mariusz Godlejewski, , tel. +48 786 020 704