Wsparcie szkoleniowe jest zawsze wynikiem indywidualnej diagnozy organizacji. 

W zależności od oczekiwań i potrzeb proponujemy następujące formy wsparcia:

 • Coaching 
  • wsparcie indywidualne dla kadry specjalistycznej i zarządzającej
  • zespołowy – ukierunkowany na osiąganie celów zespołu
 • Facylitacja – to proces, w którym osoba określana jako FACYLITATOR, neutralna dla organizacji, zwiększa efektywność pracy grupy w realizacji zamierzonych celów.
 • Praca warsztatowa – forma szkolenia bazująca na doświadczeniach uczestnika w trakcie której mają możliwość przećwiczenia nowo nabytych umiejętności w bezpiecznym środowisku sali szkoleniowej
 • Konsultacje i doradztwo indywidualne
 • Przegląd personalny – przegląd procesów i dokumentów, indywidualna diagnoza osób w zespole i propozycja rozwiązań do zastosowania 

Obszary w których wspieramy:

 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie inkluzywne
 • Zapobieganie dyskryminacji w miejscu pracy 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi dla NGO
 • Prawo pracy w praktyce
 • Organizacja pracy
 • Planowanie i budżetowanie
 • Budowanie zespołów 
 • Kreowanie wizerunku
 • Sprzedaż i zarządzanie doświadczeniami w procesie sprzedaży 
 • Budowanie partnerstwa w biznesie
 • Kompetencje cyfrowe

Artur Kaniecki
tel: 606 660 959
email:

Sprawdź nasz kanał na YouTube