projekt zakończony 31.03.23 r. / проект завершено

Projekt Razem Warto / Разом воно того варте jest finansowany w ramach Programu „Wspieramy Ukrainę”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Проект Razem Warto / Разом воно того варте фінансується в рамках Програми «Ми підтримуємо Україну», заснованої Польсько-Американським Фондом Свободи та реалізується Фондом „Освіта для демократії”.

Projekt ma na celu bezpośrednie wsparcie osób z Ukrainy w procesie adaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej.
Działaniami w projekcie Razem Warto / Разом воно того варте chcemy zabezpieczyć długoterminowe potrzeby osób, które wojna zmusiła do budowy swojego życia w Toruniu oraz usamodzielnić je od pomocy z zewnątrz.
Tym samym projekt zorientowany jest na realną zmianę i poprawę sytuacji.

Kontynuujemy POŚREDNICTWO PRACY uruchomione w marcu 2022 r. w Społecznej Agencji Pośrednictwa, a od maja do października świadczone w ramach projektu „Pośrednictwo z gwarancją społeczną” w Programie Visegrad4Ukraine, International Visegrad Fund.

Rozszerzamy nasze działania o pomoc w znalezieniu długoterminowego miejsca zamieszkania osobom z Ukrainy, które potrzebują wsparcia na rynku mieszkaniowym w Toruniu.

W ramach projektu uruchamiamy również indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne świadczone w naszym Gabinecie Terapii oraz serię 22 warsztatów integracyjnych organizowanych wspólnie z Centrum Integracji Łącznik. Harmonogram warsztatów znajdziesz poniżej.

Szukasz wsparcia?
Zgłoś się do nas!

Społeczna Agencja Pośrednictwa
ul. A. Mickiewicza 112
87-100 Toruń

e-mail:

Irina Munasova
Specjalistka ds. pośrednictwa
tel.: (+48) 512 205 082

Проект спрямований на безпосередню підтримку людей з України в процесі соціальної адаптації та професійної активації. Діяльністю в рамках проекту Razem Warto / Разом оно того варте ми хочемо забезпечити довгострокові потреби людей, які через війну були змушені будувати своє життя в Торуні, і зробити їх незалежними від сторонньої допомоги. Таким чином, проект спрямований на реальну зміну та покращення ситуації.

Ми продовжуємо запущену в березні 2022 року послугу з працевлаштування. в Агенції соціальної медіації, а з травня по жовтень надається в рамках проекту «Медіація з соціальними гарантіями» в програмі Visegrad4Ukraine Міжнародного Вишеградського фонду.

Ми розширюємо свою діяльність, щоб допомогти людям з України, які потребують підтримки на ринку житла в Торуні в пошуку довгострокового місця проживання.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

У рамках проекту ми також запускаємо індивідуальну психотерапевтичну підтримку в нашому терапевтичному кабінеті та серію з 22 інтеграційних семінарів, організованих спільно з інтеграційним центром Łącznik.
З розкладом семінарів можна ознайомитися нижче.

Ви шукаєте підтримки?
Повідомте нам!Społeczna Agencja Pośrednictwa
ul. A. Mickiewicza 112
87-100 Toruń

e-mail:

Irina Munasova
Спеціалістка з послуг посередництва
tel.: (+48) 512 205 082

zapisy na warsztaty zakończone

Реєстрація на воркшоп завершена

Wspieramy Ukrainę to nowy program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności adresowany do polskich organizacji pozarządowych, które masowo, natychmiastowo i na wielką skalę ruszyły z pomocą naszym ukraińskim sąsiadom. Rada Dyrektorów PAFW podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków i utworzeniu specjalnego programu grantowego „Wspieramy Ukrainę” z budżetem blisko 4 milionów zł. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji

Fundacja Studio M6 znalazła się w gronie 33 organizacji, z pośród prawie 250 które aplikowały o środki w programie Wspieramy Ukrainę.
Wspólnie z zaprzyjaźnioną Fundacją KOSMOS (Centrum Integracji „Łącznik”), która również otrzymała grant w programie możemy zwiększyć naszą pomoc świadczoną w Społecznej Agencji Pośrednictwa, innowacji rozwijanej w programie Google.org Impact Challenge, finansowanej ze środków Google.org.

Ми підтримуємо Україну – це нова програма Польсько-Американської Фундації Свободи, адресована польським неурядовим організаціям, які відразу, масово і масштабно кинулися на допомогу нашим українським сусідам.. Рада директорів PAFF прийняла рішення про виділення додаткових коштів та створити спеціальну грантову програму «Ми підтримуємо Україну» з бюджетом майже 4 мільйони злотих.
Програму реалізує Фонд «Освіта для демократії».

Фонд «Студія М6» увійшов до числа 33 організацій із майже 250, які подали заявки на отримання коштів у програмі «Ми підтримуємо Україну». Разом із нашим другом – фондом KOSMOS (Centrum Integracji „Łącznik”), який також отримав грант у програмі, ми можемо збільшити нашу допомогу, яку надаємо в Агентстві соціального посередництва, інновації, розробленій у програмі Google.org Impact Challenge, що фінансується Google .org.

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Wspieramy Ukrainę”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundacje Edukacja dla Demokracji. Mapa programów grantowych FED.

Wartość finansowania 49 900,00 zł

Koordynator projektu: Mariusz Godlejewski

; (+48) 786 020 704

okres realizacji: 01.11.2022 r. – 31.03.2023 r.

Проект фінансується в рамках Програми «Ми підтримуємо Україну», заснованої Польсько-Американської фундацією свободи, яку виконує Фундація «Освіта для демократії».
Карта грантових програм FED.

Вартість фінансування 49 900,00 злотих

Координатор проекту: Mariusz Godlejewski

; (+48) 786 020 704

термін реалізації: 11.01.2022 – 31.03.2023