Konkurs wiedzy o ekonomii społecznej dla młodzieży województwa kujawsko – pomorskiego.

Od maja do września 2022 roku młodzież szkolna
z województwa kujawsko-pomorskiego zgłaszała swoje prace do udziału w konkursie wiedzy o ekonomii społecznej. Motywem przewodnim konkursu jest ekonomia społeczna naszego Regionu. Czyli sfera działalności gospodarczej, w której działania ukierunkowane są na rzecz ludzi, wspólnoty, czy środowiska naturalnego. Ekonomię społeczną tworzą przede wszystkim organizacje i ludzie.
Do konkursu zgłoszonych zostało ponad 100 prac. Poniżej prezentujemy 56, które znalazły się w kolejnym etapie konkursu. To spośród tych zdjęć komisja konkursowa wyłoniła 20, które zostały zakwalifikowane do finału oraz okolicznościowej wystawy podczas Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej
w Toruniu. Prezentacja prac finałowych oraz wręczenie nagród odbyło się 11 października 2022 r. w CKK Jordanki w Toruniu.

I miejsce – voucher zakupowy o wartości 500,00 PLN,
Oliwia Guźlecka

II miejsce – voucher zakupowy o wartości 300,00 PLN,
Natalia Kluczewska

III miejsce – voucher zakupowy o wartości 200,00 PLN,
Rafał Iwaszkiewicz

Nagroda publiczności (uczestników Forum) – voucher zakupowy o wartości 100,00 PLN otrzymał Rafał Iwaszkiewicz;

Nagroda publiczności (głosowanie online) – voucher zakupowy
o wartości 100,00 PLN otrzymała Antoni Jachna;

Wyróżnienie – voucher zakupowy o wartości 100,00 PLN,
Piotr Zaporowski

Wyróżnienie – voucher zakupowy o wartości 100,00 PLN,
Antoni Jachna

Wyróżnienie – voucher zakupowy o wartości 100,00 PLN,
Adrianna Grzybowska

Patronat Honorowy nad konkursem objęła Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska
oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.


Poniżej prezentujemy wszystkie prace zakwalifikowane
do udziału w konkursie:

Chcesz wiedzieć więcej o ekonomii społecznej?

Sięgnij do naszej broszury.

REGULAMIN KONKURSU PDF

KARTA ZGŁOSZENIA OS. PEŁNOLETNIA

KARTA ZGŁOSZENIA OS. NIEPEŁNOLETNIA

Więcej informacji na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, organizatora konkursu.