NESsT/IKEA Social Entrepreneurship
Logo Nesst

Od września 2021 roku Fundacja Studio M6 znajduje się w międzynarodowym programie akceleracyjnym przedsiębiorstw społecznych NESsT/IKEA Social Entrepreneurship.

NESsT to globalna organizacja not for profit wspierająca i inwestująca w przedsiębiorstwa społeczne, które tworzą godne miejsca pracy dla ubogich i marginalizowanych społeczności w krajach rynków wschodzących. Fundacja Studio M6 jest organizacją tworzącą wysokiej jakości miejsca pracy dla aspirujących osób borykających się z długotrwałym bezrobociem, w tym osób z niepełnosprawnościami, migrantów i migrantek, osób uchodźczych, kobiet, osób zagrożonych ubóstwem lub bezdomnością oraz młodzieży, w kawiarni społecznej PERS i innych liniach biznesowych fundacji.

W ciągu najbliższych 3 lat Fundacja Studio M6 otrzyma indywidualny mentoring biznesowy, finansowanie i zasoby techniczne od NESsT i IKEA Social Entrepreneurship, aby rozszerzyć naszą działalność i zwiększyć wpływ na społeczności i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Pierwszy etap wsparcia za nami. Otrzymany grant zabezpieczył remont i podniesienie warunków pracy w biurze głównym Fundacji na Mostowej 6 oraz w pomieszczeniach pracowni krawieckiej Manufaktura Mostowa 6.

Drugi etap wsparcia to warsztaty szkoleniowe z przedstawicielami i przedstawicielkami linii biznesowych w IKEA oraz spotkania 1:1 z mentorem biznesowym Pontus Gabel, Global Head of Business Model Development w IKEA. Ta forma wsparcia ma na celu wzmocnienie zespołu zarządzającego i przygotowanie modelu biznesowego przedsiębiorstwa do skalowania.

Program zapoznał nas również ze społecznością przedsiębiorców i przedsiębiorczyń społecznych, z którymi możemy wymieniać informacje, dzielić się zdobytymi doświadczeniami i badać potencjalną współpracę w przyszłości. W Polsce jesteśmy w gronie takich organizacji jak:

Więcej informacji o działaniach NESsT znajdziesz na stronie www.nesst.org/polska