Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020; "Najlepszy Pracodawca" i "Sukces Rynkowy"
“Najlepszy Pracodawca” i “Sukces Rynkowy”
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021
“Najlepszy Pracodawca” i “Sukces Rynkowy”
“Najlepszy Pracodawca”


“Najlepszy Pracodawca” i “Sukces Rynkowy”

Stalowe Anioły 2020

Wyróżnienie specjalne Marszałka