Projekt Społecznej Agencji Pośrednictwa (SAP) jest innowacją zmieniającą kierunek rozwoju usług świadczonych w lokalnych społecznościach. SAP to narzędzie integrujące działania instytucji publicznych, sektora NGO, podmiotów i osób prywatnych w zwalczaniu wykluczenia społecznego na lokalnym rynku mieszkaniowym i rynku pracy. W związku z ogromną potrzebą zabezpieczenia najmu wywołaną wojną w Ukrainie, przyśpieszyliśmy realizację projektu i uruchomiliśmy usługę społecznego pośrednictwa.

UA : гентства соціального посередництва (SAP)

To pośrednictwo między właścicielami_kami lokali na wynajem oraz mieszkańcami_nkami o średnich lub niższych dochodach, zainteresowanymi najmem. Jednak tym, co wyróżnia agencję, jest misja społeczna – pośrednictwo w wynajmowaniu mieszkań i wsparcie najemców w trudnej sytuacji życiowej.

Jesteś zainteresowany_na wynajmem mieszkania? Wypełnij ankietę zgłoszeniową:

ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI_LEK MIESZKAŃ

Szukasz mieszkania? Wypełnij ankietę zgłoszeniową:

ANKIETA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH MIESZKAŃ [PL]

АНКЕТА ЛЮДЕЙ, ЩО ШУКАЮТЬ КВАРТИРИ [UA]

АНКЕТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ИЩУЩИХ КВАРТИРУ [RU]

LOOKING FOR AN APARTMENT? REGISTER HERE [EN]

Najem społeczny może zaspokoić potrzeby mieszkaniowe osób, których zarobki nie pozwalają na wynajem mieszkania na rynku komercyjnym a tym samym stanowić alternatywę dla budownictwa komunalnego i przyczynić się do zmniejszenia kolejki osób oczekujących na najem mieszkania gminnego. To dlatego, że nawiązanie przez samorząd współpracy z agencją umożliwi wykorzystanie istniejących już lokali, pozyskanych np. z komercyjnego rynku najmu, odnawianych pustostanów, czy też kuratel sądowych. Lokale te, na podstawie umowy o współpracy zawartej między gminą a agencją, będą wynajmowane osobom wskazanym przez gminę.


SPOŁECZNA AGENCJA POŚREDNICTWA
ul. A. Mickiewicza 112
poniedziałek – piątek : 10:00 – 16:00
mob. +48 512 205 082
email:

Projekt Społecznej Agencji Pośrednictwa rozwijany jest w programie Google.org Impact Challenge, finansowany ze środków Google.org.

Wartość projektu: 150 000 EUR

Czas realizacji projektu: 17.09.2021 – 31.12.2023