Historia powstania Fundacji Studio M6

Wszystko zaczęło się od współpracy z Gminą Miasto Toruń, kiedy to Małgorzata Janas oraz Krzysztof Wachowiak, fundatorzy fundacji, zostali zaproszeni do współtworzenia Rady przy Prezydencie Miasta Torunia do spraw rozwoju społeczno-gospodarczego Zespołu Staromiejskiego. Rada, złożona z ludzi tworzących inicjatywy społeczne w mieście, wygenerowała wiele ciekawych rozwiązań na działania ukierunkowane na rozwój, szczególnie obszarów
rewitalizowanych.

W kolejnych latach, dzięki uczestnictwu w tej Radzie, Małgorzata Janas została zaproszona przez ówczesną Dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta Aleksandrę Iżycką do zespołu projektowego tworzącego sieć miast URBACT. Stanowiły ją miasta, które borykały się z podobnymi problemami jak Toruń, czyli z odpływem młodych ludzi po studiach z centrów akademickich.

Zadaniem sieci URBACT było wypracowanie dobrych praktyk, które miały pomóc zatrzymać młode osoby po studiach w miastach akademickich i stworzenie przemysłów kreatywnych w historycznych zespołach staromiejskich. W zespole URBACT zawiązała się idea powołania fundacji, która przez swoje działania rewitalizowałaby wspaniały zabytek, jakim wówczas zarządzała Małgorzata Janas, czyli zespół kamienic przy ulicy Mostowej 6 w Toruniu.

To ta grupa osób przygotowała statut fundacji, a w związku z faktem, że w tamtym czasie była możliwość wnioskowania o dotację z OWES na stworzenie stanowisk pracy dla przedsiębiorstwa społecznego, statut fundacji zawierał elementy konieczne do powołania przedsiębiorstwa społecznego i prowadzenia małej kawiarni w przestrzeni zabytku.

Zespół kamienic przy ulicy Mostowej 6 trafił do zarządzania Małgorzaty Janas pod koniec 2015 roku. Kompleks był w bardzo złym stanie technicznym, na właścicielach ciążył nakaz wykonania prac remontowych, nałożony przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Torunia. W 2015 i 2016 roku, w ramach najpilniejszych prac zabezpieczających i naprawczych, wykonano szereg działań w części kompleksu, czyli w kamienicy przy ulicy Podmurnej 5, która w tamtym czasie była zamieszkana przez najemców. W ramach programu unijnego KAWKA wymieniono ogrzewanie piecowe na centralne ogrzewanie zasilane z sieci miejskiej, wymieniono wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne, doprowadzono ciepłą wodę użytkową i wykonano prace zabezpieczające w pozostałych częściach kompleksu. Z dotacji zabezpieczono więc zabytkową elewację północnej oficyny z fragmentami sgraffita, naprawiono więźby oraz pokrycie dachów pokrywających część główną od strony ul. Mostowej. Odgruzowano również pomieszczenia i przygotowano je do otwarcia kawiarni.

Pierwszym wydarzeniem zorganizowanym w nowo otwartej przestrzeni kamienic przy ul. Mostowej 6 był PERS 1. Nocny Targ Towarzyski w Toruniu. Wydarzenie zakładało wprowadzenie mieszkańców i mieszkanek do odgruzowanych i odświeżonych pomieszczeń oraz na patio wewnętrzne kompleksu. Stoiska targowe rozstawione były w całej przestrzeni zabytku. Wydarzenie spotkało się z niebywałym zainteresowaniem otwartą formą imprezy, naszymi działaniami, ale też samym kompleksem kamienic przy ul. Mostowej 6 – co dało motywację do dalszych działań zespołowi fundacji.

Celem utworzenia tego miejsca było przywrócenie funkcjonalności przestrzeni na Mostowej 6 oraz utworzenie bezpiecznego miejsca pracy, które ma wyznaczać standardy. Jako przedsiębiorstwo społeczne, zysk wypracowany z działalności, Fundacja przeznacza na inwestycje w przestrzeń Mostowej 6 oraz potencjał ludzki. Dzięki takiemu podejściu Fundacja otrzymała w 2020 roku oraz ponownie w 2021, 2022 i 2023 roku Certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej w kategoriach Najlepszy Pracodawca oraz Sukces Rynkowy (2020,2021,2023).

Dziś Fundacja Studio M6 prowadzi projekty aktywizacji społeczno zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzy kampanie społeczne i inicjuje debaty społeczne, działa na rzecz zrównoważonego rozwoju w duchu ekonomii cyrkularnej oraz animuje i reintegruje lokalną społeczność w celu kreowania liderów i liderek zmiany.

Nasza praca skoncentrowana jest na rozwiązaniach w nurcie integratywnym – systemowym, gdzie człowiek postrzegany jest jako część systemu, w którym funkcjonuje.

 

Pierwsze działania społeczne na Mostowej 6

Analiza historyczna kamienic przy ul. Mostowej 6 w Toruniu