Manufaktura Mostowa 6 to przedsięwzięcie odpowiedzialne społecznie.
Powstała w 2021 r. z połączenia potencjału dwóch projektów aktywizacji zawodowej przeprowadzonych przez Fundację Studio M6. W pierwszym, „Społeczna Kuchnia Warsztatowa – szansa na aktywizację społeczno-zawodową” przeprowadziliśmy szkolenie i staż w pracowni krawieckiej dla 10 osób. W drugim, finansowanym z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej uruchomiliśmy pracownię krawiecką.

W rzemieślniczej pracowni krawieckiej Manufaktura Mostowa 6 tworzymy oryginalne akcesoria codziennego użytku.
100% zysku przeznaczamy na aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wykonujemy tu usługi krawieckie na zamówienie przeróbki, poprawki oraz szyte na miarę akcesoria dla zwierząt.

Dążymy do tego, aby łączyć potencjał kreatywny i zawodowy osób wśród lokalnej społeczności, a jednocześnie wyznaczać nowe standardy pracy
i reintegracji społecznej. Jako przedsiębiorstwo społeczne posiadamy Certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej
w kategorii Pracodawca Roku (2020, 2021 i 2022 r.).
Współpracujemy z firmami i instytucjami dla których realizujemy projekty i zamówienia indywidualne.

Kontakt: