Manufaktura M6 to przedsięwzięcie odpowiedzialne społecznie.
Powstała w 2021 r. z połączenia potencjału dwóch projektów aktywizacji zawodowej przeprowadzonych przez Fundację Studio M6. W pierwszym, „Społeczna Kuchnia Warsztatowa – szansą na aktywizację społeczno-zawodową” przeprowadziliśmy szkolenie i płatny staż w pracowni krawieckiej dla 10 osób. W drugim, finansowanym z dotacji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu uruchomiliśmy własną pracownię krawiecką.

W rzemieślniczej pracowni krawieckiej Manufaktura M6 tworzymy oryginalne akcesoria codziennego użytku.
100% zysku przeznaczamy na aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wykonujemy tu usługi krawieckie na zamówienie przeróbki, poprawki oraz szyte na miarę akcesoria dla zwierząt.

Dążymy do tego, aby łączyć potencjał kreatywny i zawodowy osób wśród lokalnej społeczności, a jednocześnie wyznaczać nowe standardy pracy
i reintegracji społecznej. Jako przedsiębiorstwo społeczne posiadamy Certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej
w kategorii Najlepszy Pracodawca (2020, 2021, 2022 i 2023 r.) oraz Sukces Rynkowy (2020 , 2021, 2023 r.).
Współpracujemy z firmami i instytucjami dla których realizujemy projekty i zamówienia indywidualne.

Kontakt:
+48 512 205 082