Przy ul. Jęczmiennej 10 w Toruniu uroczyście otwarto dziś Dom Polsko-Ukraiński.
W lokalu przekazanym przez Miasto Toruń, Fundacja Dobra dla Dobra prowadzona przez Tatianę Dembską utworzyła miejsce, które posłuży integracji, wsparciu osób uchodźczych i zawiązywaniu wymiany kulturowej, biznesowej i społecznej z mieszkańcami i mieszkankami Miasta.
W trakcie ceremonii wystąpił Dziecięcy Chór Fundacji ECWM, mogliśmy oglądać ukraińskie wzornictwo i tradycyjne rękodzieło.

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego przekazał na ręce Tatiany flagę ukraińską z podpisami żołnierzy walczących na froncie.
W ceremonii brali udział również przedstawiciele władz Miasta z Prezydentem Michałem Zaleskim na czele, który podczas otwarcia powiedział:

„…toruńskie serca są dla Was otwarte. Są otwarte nasze domy, są otwarte nasze miejsca pracy, szkoły, przedszkola, miejsca opieki zdrowotnej i to wszystko jest dla Was, tak abyście się czuli jak u siebie w domu. (…) To naprawdę jest wszystko z czystej woli i chęci pomocy,
z serca u nas w Toruniu. I tak jest w całej Polsce.”