Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach
Programu Przedsiębiorstwo Społeczne +

Fundacja Studio M6 znalazła się na liście organizacji dofinansowanych w ramach programu Przedsiębiorstwo Społeczne + kierowanego na rozwój podmiotów ekonomii społecznej.

Ekonomia społeczna to rodzaj aktywności, w którym łączą się metody działania charakterystyczne dla aktywności gospodarczej z działaniami społecznymi. Dzięki temu podmioty ekonomii społecznej mają szczególną zdolność do uwalniania potencjału społeczności lokalnych i jednocześnie do realizowania istotnych celów w zakresie włączenia społecznego i zwiększania dostępności do usług społecznych. Z tych względów wspieranie ekonomii społecznej jest jednym z ważnych celów polityki społecznej.

Szczególną rolę w grupie podmiotów ekonomii społecznej odgrywają przedsiębiorstwa społeczne, które prowadzą działalność w istotnych obszarach polityki społecznej, edukacyjnej, kulturalnej czy zdrowotnej. Działalność ta obejmuje przede wszystkim reintegrację społeczną i zawodową, zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizację usług społecznych. Istotna rola przedsiębiorstw społecznych w polityce publicznej wynika nie tylko z zakresu ich działań, ale również z przyjętych i stosowanych przez podmioty z takim statusem wartości ekonomii społecznej.

Fundacja Studio M6 od początku swojego istnienia jest przedsiębiorstwem społecznym, a 13 lutego 2023 r. decyzją wojewody kujawsko-pomorskiego (14/PS/2023) uzyskała status PS zgodnie z wytycznymi ustawy o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Dofinansowanie zostało przyznane na wsparcie bieżące przedsiębiorstwa. Dotacja w kwocie 49 941,15 zł pozwoliła na pokrycie kosztów energii elektrycznej przedsiębiorstwa za okres zimy 2022/2023 oraz promocję marek społecznych: kawiarnia PERS oraz Manufaktur M6.

Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację jest ważnym elementem reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ale również jest miejscem
integracji lokalnego środowiska społeczników i społeczniczek. Kawiarnia pełni rolę miejsca spotkań, prowadzenia debat, warsztatów i szkoleń. 6 września 2022 roku
Kujawsko-Pomorska Kapituła Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” przyznała kawiarni PERS, prowadzonej przez Fundację znak “Zakup
Prospołeczny”. 14 czerwca 2023 r., po raz już czwarty Fundacja otrzymała Certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej w kategorii “Najlepszy
Pracodawca” oraz po raz trzeci w kategorii “Sukces Rynkowy”. Zarząd Fundacji również w okresie pandemii był nagradzany zarówno przez Zarząd Województwa jak i
Marszałka województwa za działania społeczne. Przedsiębiorstwo społeczne znajduje się w międzynarodowym programie akceleracyjnym NESsT/IKEA Social
Entrepreneurship. Dwa razy (w 2021 r. i 2022 r. ) przedsiębiorstwo znalazło się w finałowej 50tce konkursu [eS] im. Jacka Kuronia na najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku.
Poznaj naszą ofertę:

  • Wartość finansowania: 49 941,15 zł
  • Czas realizacji projektu: 14.07.2023 – 31.12.2023 r