Rozpoczynamy dziś realizację projektu Społeczna Agencja Pośrednictwa – razem możemy więcej, dzięki wsparciu programu Fundusz Tutaj, uruchomionego przez Ashoka.
Projekt polega na stworzeniu warunków i miejsca do integracji, wsparcia i rozwoju umiejętności, w tym tej społecznej osobom z doświadczeniem migracji w Grudziądzu przy wykorzystaniu ekosystemu zbudowanego wokół naszej innowacji Społecznej Agencji Pośrednictwa. Dokonamy tego z naszymi organizacjami partnerskimi: Fundacją Emic, Fundacją Kosmos (Centrum Integracji ŁĄCZNIK), Fundacją Współpracy Polsko-Ukraińskiej Międzynarodowej „FREE DOM”. Bazując na doświadczeniu i szerokiej współpracy uruchomimy dedykowane działania adresujące najpilniejsze problemy społeczności Ukraińskiej w Grudziądzu zdiagnozowane przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju oraz podczas naszych konsultacji w trakcie realizacji projektu Społeczna Agencja Pośrednictwa – po sąsiedzku.

Informacji nt. potrzeb osób z doświadczeniem migracji u uchodźctwa w Grudziądzu dostarcza dokument i diagnoza Lokalna Strategia Rozwoju (maj 2023 r.), przygotowany przez Lokalną Grupę Działania „Spichlerz Grudziądzki”.
Czytamy w nim: „…ukraińscy imigranci zauważają, że w mieście brakuje oferty spędzania czasu wolnego dla Ukraińców oraz wskazują na różne problemy występujące w szkołach jak np. agresja między uczniami, problemami w nauce wynikające z barier językowych, czy brak właściwego podejścia do ukraińskich dzieci ze strony nauczycieli.”. Do najważniejszych potrzeb wymienianych w trakcie procesów konsultacyjnych tej grupy należą również:

  • warsztaty dla dzieci z zakresu ukraińskiej kultury;
  • praca dla ukraińskich mam i zapewnienie opieki dla dziecka;
  • pomoc w dopełnianiu procedur administracyjnych;
  • pomoc w znalezieniu pracy i możliwość rozwoju;
    Ponadto, lokalna społeczność zgłasza problemy:
  • wzrost zaburzeń zdrowia psychicznego;
  • agresja w mieście, zgłaszana przez młodzież i imigrantów i potrzeba jej eliminacji;
  • słaba pozycja kobiet w życiu gospodarczym i publicznym;
  • potrzeba tworzenia miejsc, w których mieszkańcy mogliby się spotykać, integrować i rozwijać.

Od stycznia 2024 r. współprowadzimy Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej „Spichlerz57”, zatem mamy zaplecze logistyczne i współpracę m. Grudziądz do inicjowania działań dedykowanych grupom zagrożonym wykluczeniem, których problemy zbadano przygotowując LSR, a dla których nie ma dedykowanych działań w Grudziądzu. Dodatkowo, jesteśmy partnerem w programie Polskiej Akcji Humanitarnej Social Inclusion, w którym SAP jest miejscem koordynacji działań programowych na całe województwo. Projekt ma zatem charakter działań interwencyjnych przygotowanych na podstawie praktyki i doświadczenia ekosystemu organizacji działających w Toruniu, województwie i w kraju. Jednoczymy siły by zaadresować powyższe problemy i zainicjować szerszą współpracę między organizacjami w Grudziądzu. Tę współpracę mamy wypracowaną i wzmocnioną dzięki udziałowi w programie Fundusz Tutaj i naszemu projektowi w nim Społeczna Agencja Pośrednictwa – po sąsiedzku.

Produktami realizacji produktu będą:

1 x miejsce, które stworzy warunki do integracji z lokalną społecznością i będzie miejscem świadczenia pomocy na rynku pracy, mieszkaniowym, w tym poradnictwa obywatelskiego obsługiwane w języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim i polskim; liczba osób które odwiedzą miejsce;

140 godzin konsultacji psychospołecznych indywidualnych;

22 spotkania grupowe dla matek;

6 miesięcy pośrednictwa i poradnictwa obywatelskiego świadczonego przez specjalistkę ds. pośrednictwa w centrum Spichlerz57;

22 spotkania/warsztaty dla dzieci z doświadczeniem migracji;

22 zajęcia nauki języka polskiego dla osób dorosłych;

1 x szkolenie stacjonarne dla nauczycieli/nauczycielek z grudziądzkich szkół podstawowych „Szkolny System Integracji”, więcej informacji: https://www.studiom6.pl/aktualnosci/szkolny-system-integracji/

2 x webinar dla kadry nauczycielskiej;

1 x webinar dla rodziców;

Więcej informacji o projekcie na dedykowanej stronie:
https://www.studiom6.pl/projekty/spoleczna-agencja-posrednictwa-razem-mozemy-wiecej/