22sty

NGO Community – Building International Bridges

Na zaproszenie Centrum Stosunków Międzynarodowych, Mariusz Godlejewski – Dyrektor Biura Projektów Fundacji Studio M6 weźmie udział w projekcie NGO Community – Building International Bridges. Projekt ma na celu zwiększenie potencjału V4 i ukraińskich organizacji pozarządowych poprzez podniesienie ich umiejętności w zakresie zarządzania organizacją i finansowania […]

08sty

SAP – po sąsiedzku

W styczniu kontynuujemy nasz projekt „Społeczna Agencja Pośrednictwa – po sąsiedzku”. Dzięki nawiązaniu partnerstwa z Polską Akcją Humanitarną (PAH) SAP rozszerza skalę swojego działania na całe województwo kujawsko-pomorskie. Siedziba naszej innowacji stała się głównym miejscem realizacji programu Social Inclusion, który razem z PAH będziemy implementować […]

06wrz

Nie jesteś sam_a

Toruńskie Stowarzyszenie OSNOVA, w partnerstwie z Lokalną Grupą działania „Dla Miasta Torunia” i Fundacją Studio M6 rozpoczyna dziś (6.09.2023 r.) realizację projektu „Nie jesteś sam_a”. Od września 2023 r. do marca 2024 r. w Toruniu prowadzone będą bezpłatne działania mające na celu wspieranie osób w […]

19lip

Seminarium „Działamy Razem”

19 lipca wzięliśmy udział w Seminarium „Działamy Razem” zorganizowanym przez naszą organizację partnerską Fundację Emic. Była to niezwykła okazja do tego, aby przyjrzeć się działaniom, jakie realizowane są w naszym regionie na rzecz osób z doświadczeniem migracji. W pomoc na rzecz osób z doświadczeniem migracji […]

22cze

Partnerstwo z Fundacją „Free Dom”

21 czerwca wspólnie z Kateryną Voronchenko, Wiceprezeską Fundacji Współpracy Międzynarodowej Polsko-Ukraińskiej „Free Dom”, która w projekcie Fundacji Studio M6 Razem Warto / Разом воно того варте udzieliła wsparcia psychologicznego 47 osobom z doświadczeniem migracji, złożyliśmy nie jedną, a dwie propozycje działań dla mieszkańców i mieszkanek […]

21cze

Partnerstwo SAP i Stowarzyszenia Osnova – Toruń

16 czerwca Komisja Konkursowa Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny przyznała trzy kolejne granty w ramach trwającej 2. tury konkursu na projekty interwencyjne programu (wyniki oceny wniosków złożonych do 21 kwietnia 2023 r.). Pierwsze miejsce na liście rankingowej zajęło Stowarzyszenie Osnova – Toruń, które w […]

19cze

Wspieramy Ukrainę!

17-18 czerwca br. w Warszawie zorganizowane zostało spotkanie realizatorów_rek projektów w ramach Programu „Wspieramy Ukrainę”. Jego celem jest sieciowanie organizacji, stworzenie możliwości do spotkania/ wymiany doświadczeń/ inspirowania się. Jego częścią są warsztaty kompetencyjne a także panele dyskusyjne czy spotkania z ekspertami i ekspertkami z danej […]

17kwi

Melodia przyszłości

Zapraszamy Was do obejrzenia wyjątkowej animacji przygotowanej przez naszą partnerską organizację Fundację Emic w ramach projektu „Przyjazna szkoła – integracja i edukacja”, który Fundacja Emic realizuje w partnerstwie z NRC – Norwegian Refugee Council. Melodia przyszłości powstała z intencją stworzenia przestrzeni do dyskusji na tematy migracji, uchodźstwa, […]