Działalność odpłatna czy działalność gospodarcza?

Rozróżnienie tych form oraz ich rozwijanie to droga do zwiększania możliwości fundacji, stowarzyszeń czy innych NGOsów w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowym, o których mowa w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie. 

8 maja podczas pierwszego z serii szkoleń ENERGIA SPOŁECZNEJ ZMIANY organizowanych w ramach projektu Studio „Spichlerz57” wspólnie przyjrzymy się sposobom prowadzenia działalności organizacji, rozgraniczymy działalność odpłatną i gospodarczą oraz wyjaśnimy ich różnice.

Twoja organizacja planuje rozwój usług i zakresu swoich działań?

Zastanawiasz się jak możesz zwiększać wpływ społeczny NGO i zadbać o jego przychód?

Spotkajmy się w Spichlerzu 57

8 maja | 16:00-19:00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

zapisy poprzez:

ankietę zgłoszeniową https://forms.gle/rrRByyqzg3twDX5KA
mailowo: 
telefonicznie: (56) 451 04 36
osobiście: Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej „Spichlerz57”
ul. Spichrzowa 57

Szkolenie organizowane jest w ramach zadania publicznego „Studio Spichlerz57”, dofinansowanego ze środków gminy-miasto Grudziądz.