Rozpoczynamy rekrutację na serię warsztatów graficznych w technice sitodruku w ramach projektu KULTURA w KujPom.
Od czerwca przeprowadzimy serię ośmiu spotkań, zakończonych wernisażem prac wypracowanych przez uczestników i uczestniczki projektu.
Pod opieką artystów i grafików 10 osób przygotuje wyjątkowe prace w oparciu o historię i dziedzictwo artystyczne Grudziądza. Chcesz być jedną z nich?

harmonogram i program spotkań poniżej
ZGŁÓŚ SWÓJ UDZIAŁ

mailowo:
tel.: (56) 451 04 36
osobiście: Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej „Spichlerz57”,
ul. Spichrzowa 57

PROWADZĄCY:

dr Piotr Czyż

opiekun ArtShop, odpowiedzialny w Fundacji Studio M6 za identyfikację wizualną marki. Urodzony w 1991 w Bydgoszczy. Absolwent kierunku Grafika Warsztatowa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W 2017 roku obronił dyplom artystyczny z wyróżnieniem pod kierunkiem dr hab. Agaty Dworzak-Subocz prof. UMK. Stypendysta Ministra za wybitne osiągnięcia za rok akademicki 2016/2017. Obecnie jest asystentem w Pracowni Serigrafii. Uczestniczył w wielu projektach artystycznych, ponad 40 wystawach zbiorowych i 8 indywidualnych. Organizuje wystawy indywidualne i zbiorowe studentów WSzP UMK oraz innych polskich twórców w Galerii PERS. Otrzymał Nagrodę Stowarzyszenia Artystycznego Magazyn Zbożowy GS w Mogilnie w ramach Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego „Rysować Naturalnie” oraz II nagrodę w kategorii Animacja w VIII Konkursie Filmów Amatorskich KLAPS / KINO Orze w Bydgoszczy.

dr Oksana Budna-Kaczor
W 2012 roku rozpoczęła studia na Wydziale Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Grafika. Od drugiego roku studiów wybrała jako specjalizację Grafikę Warsztatową- Pracownię Wklęsłodruku, prowadzoną przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK. Dyplom artystyczny, pod kierunkiem dr hab. Marka Zajko prof. UMK, obroniła w czerwcu 2017 roku z wyróżnieniem. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie z zakresu sztuk pięknych na macierzystej uczelni. Od 2018 roku zatrudniona na stanowisku asystenta w Pracowni Wklęsłodruku. W swoich działaniach twórczych odnosi się głównie do człowieka, jego przeżyć, emocji oraz spotykanych sytuacji. Wciela się w rolę obserwatora, starając się wyłapać pewne nurtujące ją zagadnienia, które później przenoszone są na matrycę. Techniki metalowe stały się idealnym „narzędziem” do wyrażenia jej ekspresji- grubo trawiona linia oraz płaska plama czerni są jednym z głównych środków wyrazu. W swoich kompozycjach używa także cytatów fotograficznych w celu nadania pewnej autentyczności zaobserwowanych przez nią zjawisk.


Zajęcia zostały przygotowane tak, by wprowadzić w świat sitodruku osoby nie znające do tej pory tej techniki.
Zapewniamy wszystkie materiały.
Wszystkie odbędą się Grudziądzkim Centrum Aktywizacji Społecznej „Spichlerz57”, ul. Spichrzowa 57, w soboty, w godzinach 12:00-14:00.

Spotkanie 1;
sobota 15 czerwca
Wykład połączony z pokazem na temat techniki sitodruku;

Spotkanie 2;
sobota 22 czerwca
cz. 1 Prezentacja przykładowych inicjałów, etc.
cz. 2 Projektowanie przez uczestników warsztatów własnych inicjałów/symboli

Spotkanie 3;
sobota 29 czerwca
cz. 1 Samodzielne wykonanie siatki do tworzenia szablonu sitowego – format pola drukującego 10 x 10 cm;
cz. 2 Przeniesienie inicjałów na siatki;
cz. 3 Drukowanie grafik z przygotowanych szablonów – próbne na papierze oraz końcowe torbach.

Spotkanie 4;
sobota 13 lipca
Zaprojektowanie przez uczestników warsztatów grafiki inspirowanej Grudziądzem i jego kulturą – format 20 x 30 cm.
cz. 2 Transfer wykonanych podczas spotkania projektów na przezroczystą folię przy pomocy mediów akrylowych, tuszu, techniki ‘wycinanki’.

Spotkanie 5;
sobota 20 lipca
Odbijanie przez uczestników warsztatów grafik z opracowanych wcześniej matryc – na papierze.

Spotkanie 6;
sobota 21 września
cz. 1 Przegląd sztuki związanej z Grudziądzem i województwem Kujawsko-Pomorskim – pokaz połączony z wykładem
cz. 2 Projektowanie przez uczestników warsztatów grafiki nawiązującej do szeroko rozumianej kultury i sztuki województwa Kujawsko-Pomorskiego – format 40 x 60 cm.

Spotkanie 7;
sobota 28 września
cz. 1 Projektowanie przez uczestników warsztatów grafiki nawiązującej do szeroko rozumianej kultury i sztuki województwa Kujawsko-Pomorskiego – format 40 x 60 cm. Zadanie wykonywane w parach.
cz. 2 Transfer wykonanych podczas siódmego spotkania projektów na przezroczystą folię przy pomocy mediów akrylowych, tuszu, techniki ‘wycinanki’
.
Spotkanie 8;
5 października
Odbijanie przez uczestników warsztatów grafik na papierach o formacie 50 x 70 cm.
Przygotowanie passe-partout do grafik i oprawianie prac w ramki.

Wernisaż prac powstałych podczas warsztatów graficznych;
sobota 19 października

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach realizacji zadania publicznego związanego z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2024-2025 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ze środków budżetu gminy-miasto Grudziądz w ramach projektu „Studio Spichlerz57”.

Celem głównym projektu jest wzbogacenie życia kulturalnego Regionu o wartościowe wydarzenia artystyczne i kulturalne, ułatwienie mieszkańcom i mieszkankom (w tym tym nowym, z doświadczeniem migracji i uchodźctwa) dostępu do dóbr kultury, promocja i upowszechnianie kultury i sztuki oraz jej dokumentowanie, rozwijanie oferty edukacji artystycznej i kulturalnej skierowanej do różnych grup wiekowych i społecznych, podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości oraz tradycji regionalnej.

Dokonamy tego poprzez uruchomienie w 2024 r. serii ośmiu warsztatów edukacji artystycznej i kulturalnej w Grudziądzu, dla mieszkańców i mieszkanek miasta, skupionych wokół dziedzictwa historycznego i kulturalnego miasta oraz Regionu; zakończonych wystawą/wernisażem grafik w technice sitodruku warsztatowego stworzonych podczas serii spotkań. Warsztaty zostaną przygotowane i poprowadzone przez osoby na co dzień pracujące na Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Miejscem działania jest Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej „Spichlerz57”, którego operatorem w 2024 r. jest Fundacja Studio M6.
Warsztaty odbywać będą się w dniach (soboty, 12:00-14:00):

15.06 / 22.06 / 29.06 / 13.07 / 20.07 / 21.09 / 28.09 / 5.10
Finałem wspólnej pracy będzie wernisaż prac w październiku.

chcesz wziąć udział? Szukamy 10 osób!
ZGŁÓŚ SIĘ!

na miejscu:
Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej „Spichlerz57”
mailowo:

telefonicznie:
(+48) 786 020 704


poprzez ANKIETĘ ZGŁOSZENIOWĄ

Zobacz nasze poprzednie warsztaty:Wartość zadania: 20 400 zł;
Wartość dofinansowania ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
10 000 zł;

Wartość dofinansowania ze środków budżetu gminy-miasto Grudziądz:
10 400 zł;

Czas realizacji zadania: 1.04.2024 r. – 30.11.2024 r.
Koordynator zadania:
Mariusz Godlejewski
; (+48) 786020704