Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal ngo.pl

EDYCJA 20.06.2024 r. zobacz relację z wydarzenia

Wspólnie z Instytutem Nowych Technologii (Łódź), Fundacją RC (Gdańsk), Fundacją Pracownia Zrównoważonego Rozwoju (Toruń) zapraszamy do udziału w III spotkaniu sieciującym organizacje pozarządowe z województwa kujawsko-pomorskiego. Na ostatnim już takim spotkaniu w ramach projektu SZKOLIMY NGO łączymy siły z Instytutem Nowych Technologii realizującym projekt Społecznie Odpowiedzialne NGO by przybliżyć organizacjom standard ISO 26000 oraz wymienić się najlepszymi praktykami z zakresu społecznej odpowiedzialności.

Dlaczego chcemy o tym mówić? 16 grudnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD). CSRD to przełomowe rozwiązanie regulacyjne, które otwiera drzwi do zrównoważonej przyszłości dla biznesów, społeczeństwa i środowiska. CSRD obejmuje szerokie spektrum podmiotów w całej Unii Europejskiej (UE), w tym oczywiście i w Polsce. Wszystkie przedsiębiorstwa, spółki notowane na giełdach oraz organizacje działające na rzecz interesu publicznego w UE będą bezpośrednio objęte tą przełomową dyrektywą. Oznacza to, że różnorodne branże, od międzynarodowych korporacji po start-upy, będą zobowiązane do przestrzegania nowych przepisów dotyczących raportowania. Dla NGO to znakomita okazja do zwiększania swojego wpływu oraz poziomu współpracy z biznesem czy samorządem w duchu zrównoważonego rozwoju.

Do spotkania oprócz NGO z województwa zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki biznesu oraz samorządów, z którymi będziemy rozmawiać o odpowiedzialności społecznej w różnych typach organizacji oraz potencjale do współdziałania międzysektorowego.

Spotkanie rozpocznie się panelem o społecznej odpowiedzialność biznesu w ujęciu praktycznym. Zapraszamy do udziału w nim firmy, które wdrażają raportowanie ESG i w swojej działalności współpracują już z organizacjami pozarządowymi, korzystają z ich usług i produktów.

W panelu drugim rozmawiać będziemy o społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście wartości, kultury organizacyjnej i wewnętrznych procedur (klauzula antydyskryminacyjna/ antymobbingowa, prawa pracownicze, work-life balance, DEI (diversity, equity, and inclusion)).

Ostatnim panelem dnia będzie rozmowa na temat mapowania interesariuszy do współpracy, dialog ze środowiskiem zewnętrznym oraz marketing wdzięczności.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja.

18 czerwca
kawiarnia PERS
ul. Mostowa 6, Toruń

REJESTRACJA na wydarzenie zakończona

zgłoszenia przyjmowane są również poprzez:

mail: ;
telefon: (+48) 786 020 704
osobiście:
Społeczna Agencja Pośrednictwa,
ul. A. Mickiewicza 112, Toruń

na zgłoszenia czekamy do 14 czerwca, do godz. 12:00;
udział w wydarzeniu możliwy jest w formie stacjonarnej lub online;
spotkanie tłumaczone będzie na Polski Język Migowy;

Agenda:
9:00 – 10:00 śniadanie sieciujące i rejestracja;

10:00 – 11:30 panel I – społeczna odpowiedzialność biznesu w ujęciu praktycznym (działalność ZEWNĘTRZNA organizacji – interesariusze zewnętrzni; biznes i NGO – wspólna odpowiedzialność);

11:30 – 12:00 przerwa kawowa;

12:00 – 13:30 panel II – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (również NGO) w ujęciu praktycznym (działalność WEWNĘTRZNA – klauzula antydyskriminacyjna/ antymobbingowa, prawo pracy/prawa pracownicze, work-life balance, DEI (diversity, equity, and inclusion));

13:30 – 14:00 lunch;

14:00 – 15:30 panel III – środowisko oraz mapowanie interesariuszy: beneficjenci, klienci, dostawcy; odbiorcy; klauzule społeczne; dialog; marketing wdzięczności;

15:30 – 17:00 podsumowanie programu SZKOLIMY NGO / powołanie „Klastra Inicjatyw Społecznych” .

Do udziału w panelach w roli osób eksperckich zaproszeni zostali:

MAGDALENA JABŁOŃSKA – Ma 25 lat doświadczenia w pracy – od pracy w dyplomacji, poprzez branżę eventową, działy marketingu aż po sektor pozarządowy. W każdym z tych obszarów zajmowała się głównie budową wizerunku i tworzeniem treści.
W 2016 roku wróciła z Warszawy do rodzinnego Gdańska i całkowicie przeniosła swoje moce przerobowe do sektora trójmiejskich organizacji pozarządowych. Od 2018 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Morena jako trenerka w tematyce promowania młodzieżowych projektów społecznych oraz działalności spółdzielni uczniowskich. W styczniu 2021 dołączyła do Fundacji RC, gdzie współtworzy Kreatywny Dział PR jako Specjalistka ds. Partnerstw i Społecznej Odpowiedzialności oraz jako doradczyni w Gdańskim Centrum Organizacji Pozarządowych w zakresie tych dwóch zagadnień. Jest pomysłodawczynią i prezeską Spółdzielni Socjalnej Zeroban, która przerabia niepotrzebne materiały reklamowe na torby i różne akcesoria.

KRZYSZTOF ŚLEBIODA – Fundator i Prezes Zarządu Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Z wykształcenia ekolog i ekotoksykolog środowiskowy. Specjalizuje się w procesach partycypacyjnych i konsultacyjnych. Jest trenerem i edukatorem partycypacji społecznej i obywatelskiej. Członek pierwszej toruńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz ciał doradczych przygotowujących regulaminy konsultacji społecznych, programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, Kujawsko-Pomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020.

Przed spotkanie zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem dobrych praktyk przygotowanym w ramach projektu “Społecznie Odpowiedzialne NGO” oraz rozmową z Magdaleną Jabłońską podczas II. spotkania sieciującego organizacje pozarządowe z województwa kujawsko-pomorskiego.

Spotkanie finansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.