Od stycznia 2024 r. Fundacja realizuje projekt Studio Spichlerz57. Jesteśmy operatorem Grudziądzkiego Centrum Aktywizacji Społecznej „Spichlerz57” i wspólnie z gminą-miasto Grudziądza zaplanowaliśmy wiele ciekawych propozycji na ten rok.
Nasz zespół: Artur, Hania, Iryna, Paulina, Szymon, Kacper i Mariusz w najbliższym czasie ma kilka ciekawych propozycji na rozwój i generowanie pomysłów w Centrum.

8 i 22 maja zapraszamy naEnergia Społecznej Zmiany”

Program 8 (minimum czterogodzinnych) warsztatów prowadzonych techniką coachingu grupowego. Celem warsztatu jest uwolnienie potencjału i wypracowanie rozwiązań przyczyniających się do zmiany społecznej, na rzecz której działa organizacja. 8 maja naszym tematem będzie: Działalność odpłatna czy działalność gospodarcza? Więcej informacji oraz zapisy: https://www.studiom6.pl/aktualnosci/energia-spolecznej-zmiany/
22 maja natomiast porozmawiamy o tym „Jak skutecznie ubiegać się o grant?”.
Najbliższe 8 i 22 maja | 16:00-19:00

29 maja zapraszamy naTwój Dom, Twoja Firma”

Cykl spotkań (z zakresu budżetu domowego, oszczędzania, pracy z długiem, zakładania działalności gospodarczej, karierze zawodowej itp. adresowanych do różnych grup społecznych.
Najbliższe 29 maja |15:00-17:00

27 maja zapraszamy na
Stresowi mówię NIE!

Cykl comiesięcznych spotkań z psychologiem Kacprem Śliwińskim, psychologiem pracującym w nurcie
poznawczo – behawioralnym. Celem spotkań jest poznanie technik relaksacyjnych i redukujących skutki stresu. Spotkania będą polegały na poznaniu i doświadczeniu
techniki oraz pogadance z psychologiem nt. zastosowania jej w życiu codziennym.
Najbliższe 27 maja | 17:00-19:00

8 i 22 maja maja zapraszamy na Dyżur poradniczy dla NGO

Zadanie obejmuje minimum 24 godziny poradnictwa dla organizacji pozarządowych. Poradnictwo prowadzone przez eksperta OWES z zakresu zarządzania organizacją pozarządową. Efektem poradnictwa jest plan działań dla organizacji pozarządowej.
Najbliższe 8 i 22 maja | 15:00-17:00

29 maja zapraszamy na
Porozmawiamy przy kawie!

Cykliczne spotkania otwarte (średnio 1 x w miesiącu), prowadzone / współprowadzone przez lokalną organizację pozarządową na temat, w którym rzeczniczy dana organizacja. Spotkania prowadzone są w formie „kawiarenki obywatelskiej”. Efektem każdego spotkania będzie karta konsultacji społecznych, wykonana przy użyciu narzędzi i technik partycypacji społecznej (rekomendowanych przez Fundację Stocznia).
Najbliższe 29 maja | 17:30-19:30

prowadzimy zapisy na warsztaty sitodruku

Rozpoczynamy rekrutację na serię warsztatów graficznych w technice sitodruku w ramach projektu KULTURA w KujPom.
Od czerwca przeprowadzimy serię ośmiu spotkań, zakończonych wernisażem prac wypracowanych przez uczestników i uczestniczki projektu.
Pod opieką artystów i grafików 10 osób przygotuje wyjątkowe prace w oparciu o historię i dziedzictwo artystyczne Grudziądza. Chcesz być jedną z nich?

Więcej informacji oraz zapisy: https://www.studiom6.pl/aktualnosci/kultura-w-kujpom/

Ponadto, w ramach zadania dodatkowo będziemy:
– stwarzać warunki do działania i rozwoju organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym, wolontariuszkom_szkom, mieszkańcom_kom;
– wspierać organizacje poprzez doradztwo, szkolenia i udzielania informacji;
– inspirowanie i stwarzanie szans do podejmowania kreatywnych działań przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
– promocję działań organizacji pozarządowych;
– integrować i aktywizować mieszkańców i mieszkanki miasta.