W środę 7 lutego odbyliśmy nasz pierwszy dyżur konsultacyjno-informacyjny w Grudziądzu.
Tym samym, zrobiliśmy krok w stronę skalowania naszych działań.
W trakcie dnia po pomoc zgłosiło się 17 osób, które połączyły następujące problemy:

 • problemy w legalizacji pobytu oraz brak miejsca, gdzie można uzyskać pomoc w tym zakresie;
 • problemy z zakresu prawa pracy i brak wiedzy nt. polskich przepisów;
 • brak kursów podnoszących znajomość języka polskiego;
 • brak asystentury dla dzieci z niepełnosprawnościami w szkołach;
 • trudności dzieci w nauce spowodowane m.in. barierami językowymi oraz nieprzygotowaniem kadry nauczycielskiej do pracy z dziećmi imigranckimi;
 • brak miejsc integracji, spędzania czasu wolnego i kultywowania tradycji i kultury ukraińskiej;
 • brak warsztatów rozwojowych i opieki mentorskiej dla osób, które chcą się rozwijać, przekwalifikowywać i zakładać własne działalności gospodarcze;
 • brak pomocy psychologicznej świadczonej w ojczystym języku;

  Kolejny dyżur w Spichlerz 57 odbędzie się 21 lutego w godzinach 11:00-17:30.
  Natomiast z naszymi partnerami Fundacją Emic, Fundacją Kosmos, Fundacją Free Dom podejmujemy działania by już dziś zapewnić wsparcie specjalistyczne i profilowane pod zgłaszane potrzeby.

  Znasz osobę w Grudziądzu która potrzebuje informacji i pomocy?
  21 lutego | 11:00-17:30
  Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej „Spichlerz57”
  ul. Spichrzowa 57
  Grudziądz


  infolinia
  poniedziałek-piątek
  9:00-17:00


  Nasza obecność w Grudziądzu możliwa jest dzięki wsparciu Ashoka w Polsce, w ramach projektu Fundacja Studio M6 „Społeczna Agencja Pośrednictwa – po sąsiedzku”, realizowanym w programie „Fundusz Tutaj” i zadaniu publicznemu „Studio Spichlerz57”, dofinansowanemu ze środków gminy-miasto Grudziądz.