09lut

kolejny dyżur SAP w Grudziądzu

W środę 7 lutego odbyliśmy nasz pierwszy dyżur konsultacyjno-informacyjny w Grudziądzu.Tym samym, zrobiliśmy krok w stronę skalowania naszych działań.W trakcie dnia po pomoc zgłosiło się 17 osób, które połączyły następujące problemy:

25wrz

Nasz apel trafia do MSWiA

Interwencja RPO w sprawie wsparcia psychologicznego dla obywateli Ukrainy: Po tym, jak RPO wyraził wsparcie dla apelu NGO działających na rzecz osób uchodźczych o interwencję w sprawie kryzysu w świadczeniu pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy, a następnie Senat odrzucił projekt ustawy, koordynatorzy apelu ponownie zwrócili się […]

06wrz

Apel o interwencję

Prawo do świadczenia usług psychologicznych bez konieczności nostryfikacji dyplomu, ustanowione dla psychologów i psychiatrów z Ukrainy, wygasa 24 sierpnia 2023 r. Brak przedłużenia tego prawa może doprowadzić do kryzysu w sektorze poradnictwa psychologicznego, wpływając na jakość wsparcia udzielanego uchodźcom. Razem z ponad 130 przedstawicielami organizacji […]

06wrz

Nie jesteś sam_a

Toruńskie Stowarzyszenie OSNOVA, w partnerstwie z Lokalną Grupą działania „Dla Miasta Torunia” i Fundacją Studio M6 rozpoczyna dziś (6.09.2023 r.) realizację projektu „Nie jesteś sam_a”. Od września 2023 r. do marca 2024 r. w Toruniu prowadzone będą bezpłatne działania mające na celu wspieranie osób w […]

20lip

Punkt informacyjny w SAP

Przypominamy o funkcjonowaniu w siedzibie Społecznej Agencji Pośrednictwa punktu informacyjnego dla osób uchodźczych z Ukrainy. Tu osoby zainteresowane uzyskają informacje pomocne w: znalezieniu pracy, mieszkania, załatwieniu spraw urzędowych, edukacji dzieci, opieki zdrowotnej, i wielu innych codziennych spraw. Projekt „Społeczna Agencja Pośrednictwa – punkt informacyjny” ma […]

21cze

Partnerstwo SAP i Stowarzyszenia Osnova – Toruń

16 czerwca Komisja Konkursowa Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny przyznała trzy kolejne granty w ramach trwającej 2. tury konkursu na projekty interwencyjne programu (wyniki oceny wniosków złożonych do 21 kwietnia 2023 r.). Pierwsze miejsce na liście rankingowej zajęło Stowarzyszenie Osnova – Toruń, które w […]

19cze

Wspieramy Ukrainę!

17-18 czerwca br. w Warszawie zorganizowane zostało spotkanie realizatorów_rek projektów w ramach Programu „Wspieramy Ukrainę”. Jego celem jest sieciowanie organizacji, stworzenie możliwości do spotkania/ wymiany doświadczeń/ inspirowania się. Jego częścią są warsztaty kompetencyjne a także panele dyskusyjne czy spotkania z ekspertami i ekspertkami z danej […]

11maj

Spotkanie dla prasy

AKTUALIZACJA 18.05.2023 r.relacje z spotkania prasowego:TV Toruń, Aktualności Toruńskie – środa 17.04.2023 r., od minuty: 10:50: https://tvtorun.pl/31084/aktualnosci-torunskie-sroda-17052023; TVP Bydgoszcz, 16.05.2023 r. – wtorek, 16.05.2023 r: https://bydgoszcz.tvp.pl/69880519/konferencja-fundacji-studio-m6; Fundacja Studio M6 zaprasza na spotkanie prasowe podczas którego przedstawimy prowadzone przez nas działania interwencyjne kierowane do społeczności osób […]

27lut

Rok działalności SAP

17 marca 2022 r. uruchomiliśmy w Społeczna Agencja Pośrednictwa nowe stanowisko pracy -> specjalistki ds. pośrednictwa. Od tego dnia rozpoczęliśmy też dedykowane usługi doradztwa zawodowego dla osób z Ukrainy oraz nieodpłatne pośrednictwo pracy i najmu. Przez pierwsze tygodnie nasze działanie było finansowane wyłącznie w ramach […]