27 lutego zapraszamy na I Grudziądzkie Forum NGO.
Spotkanie będzie okazją do rozmowy o potencjale lokalnych społeczności i możliwościach finansowania działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego przy użyciu środków z nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027.
Gościem specjalnym Forum będzie Jakub Wygnański, Prezes Zarządu Fundacji Stocznia. Na początku lat 90. zrezygnował z czynnej polityki, stając się jednym z animatorów ruchu organizacji pozarządowych w Polsce. Został współtwórcą Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych i jego prezesem. Należał też do założycieli Stowarzyszenia Klon/Jawor, Fundacji Bez względu na Niepogodę, organizował również Bank Danych o Organizacjach Pozarządowych. Członek organizacji Ashoka od 2018. Zasiadał w Radzie Działalności Pożytku Publicznego I kadencji, współpracował z Polską Akcją Humanitarną, Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i innymi organizacjami trzeciego sektora, m.in. warszawskim Klubem Inteligencji Katolickiej.

Spotkanie otworzy Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski oraz Krystyna Nowak, Przewodnicząca Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Do udziału w Forum zaproszone_ni zostały_li:

Dagmara Angowska, Kierownik Biura ds. społecznych Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawi programy unijne kierowane na województwo kujawsko-pomorskie i możliwości finansowania działań w ramach tych programów.

Janina Józefiak, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” przedstawi Lokalną Strategią Rozwoju opracowaną w okresie marzec-maj 2023 r., na podstawie której lokalne NGO będą mogły sięgać po środki, w okresie 2024-2028 na łączną kwotę ponad 1 500 000 EUR.

Artur Kaniecki, Prezes Zarządu Fundacji Studio M6 opowie o naszych działaniach w ramach zadania publicznego Studio „Spichlerz57” i tym co przygotowaliśmy dla NGO oraz mieszkańców i mieszkanek Grudziądza. Od 15 stycznia tego roku Fundacja Studio M6 jest operatorem Grudziądzkiego Centrum Aktywizacji Społecznej „Spichlerz57”. Już w pierwszych dwóch tygodniach przeprowadziliśmy serię spotkań konsultacyjnych z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami i mieszkankami miasta by jak najbardziej dopasować nasze działania do bieżących i najpilniejszych potrzeb. Relację z pierwszego spotkania znajdziesz tu: https://www.studiom6.pl/aktualnosci/porozmawiajmy-przy-kawie-2/

Dominik Cieślikiewicz, Prezes Zarządu Fundacji Ładowarka przedstawi założenia programu mikrograntów dla NGO oraz opowie o możliwościach aktywizowania zawodowo osób z niepełnosprawnością w kawiarni Spichlerz57 cafe.

Spotkanie zakończy się wspólną debatą nt. partycypacji obywatelskiej, potencjale lokalnej społeczności oraz o innowacyjnym myśleniu w projektowaniu działań odpowiadających na kryzysowe sytuacje i zdiagnozowane problemy Grudziądza.

27 lutego
Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej „Spichlerz57”,
15:00-18:00
ul. Spichrzowa 57, GrudziądzZAPRASZAMY!