21cze

Szkoła Letnia Wielosektorowej Współpracy

Przedstawiciel Fundacji, Mariusz Godlejewski weźmie udział w Szkole Letniej Wielosektorowej Współpracy organizowanej przez Ashokę, w ramach Programu “Fundusz Tutaj”. Dlaczego Współpraca?“Jednym z kluczowych spostrzeżeń osób wprowadzających trwałe zmiany społeczne jest to, że głębokie, długotrwałe, transformacyjne zmiany systemowe wymagają współpracy między różnymi grupami interesariuszy. Praca na […]

21cze

szkolenie z ORAM i UNHCR

W dniach 25-26 czerwca wzięliśmy udział w szkoleniu w zakresie integracji: Wspieranie osób LGBTIQ z doświadczeniem przymusowej migracji w kontekstach humanitarnych, organizowanym przez ORAM i UNHCR Polska. Program szkoleniowy ORAM ma na celu wzmocnienie pozycji organizacji pracujących z przesiedleńcami LGBTIQ. Celem ORAM jest ulepszenie głównych […]

28maj

ENERGIA SPOŁECZNEJ ZMIANY

12 czerwca zapraszamy do Grudziądzkiego Centrum Aktywizacji Społecznej “Spichlerz57” na kolejny warsztat z cyklu ENERGIA SPOŁECZNEJ ZMIANY.Tym razem naszym tematem będą klauzule społeczne i zamówienia publiczne. Aspekty społeczne to kwestie, jakie ze względu na realizację szczególnych potrzeb społecznych, mogą być uwzględniane na poszczególnych etapach procesu […]

17maj

warsztat dodatkowy – SZKOLIMY NGO

27 maja zapraszamy Cię na dodatkowy warsztat w ramach programu SZKOLIMY NGO. INNOWACJE SPOŁECZNE Łączymy potrzeby kilku grup szkoleniowych i z końcem maja przyjrzymy się i wyjaśnimy czym są i jak przygotować swój pomysł na innowacje społeczne.13 maja ruszył pierwszy w Polsce w tym roku nabór […]

08maj

Energia Społecznej Zmiany

Jak skutecznie ubiegać się o grant? W rocznym harmonogramie działania organizacji pozarządowych tzw. “grantoza” to najbardziej wyczekiwany czas. Ale jak skutecznie pozyskać grant? Jak napisać wniosek czy gdzie szukać źródła finansowania? 22 maja podczas drugiego już z serii szkoleń ENERGIA SPOŁECZNEJ ZMIANY organizowanych w ramach projektu Studio „Spichlerz57” wspólnie […]

08maj

zapraszamy na webinar

[PL] poniżej Запрошуємо на вебінар: Польська система освіти – що варто знати?Зустріч проведуть спеціалісти Emic Foundation.«Наш багаторічний досвід та потреби клієнтів Фундації Emic показують, що багато батьків та законних опікунів дітей з міграційним досвідом не знають польської освітньої системи та помічають значні відмінності у функціонуванні […]

26kwi

Energia społecznej zmiany

Działalność odpłatna czy działalność gospodarcza? Rozróżnienie tych form oraz ich rozwijanie to droga do zwiększania możliwości fundacji, stowarzyszeń czy innych NGOsów w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowym, o których mowa w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie.  8 maja […]

24kwi

Szkolimy i doradzamy NGO

Rozpoczynamy realizację nowego projektu.Szkolimy i doradzamy NGO to blok szkoleniowo-doradczy opracowany na bazie naszych kilkunastoletnich doświadczeń zawodowych, w tym tych z tworzenia i zarządzania organizacją pozarządową i przedsiębiorstwem społecznym. Proponowany przez nas zestaw kompetencji pomoże organizacjom wzmocnić wizerunek profesjonalnego partnera dla JST, instytucji i innych NGOs.Osoby, […]

03kwi

Budowanie przychodu organizacji

29 kwietnia zapraszamy Cię na dodatkowy warsztat w ramach programu SZKOLIMY NGO. Łączymy potrzeby kilku grup szkoleniowych i z końcem kwietnia przyjrzymy się sposobom i zasadom budowania przychodu w organizacjach.Niezależnie od tego czy Twoja organizacja prowadzi działania odpłatne czy bezpłatne, korzysta z 1,5% czy zdobywa środki […]