25 marca zapraszamy Cię na dodatkowy warsztat w ramach programu SZKOLIMY NGO.

Łączymy potrzeby kilku grup szkoleniowych i z końcem marca przyjrzymy się sposobom i zasadom budżetowania działań w projektach społecznych.
Ruszyła nowa perspektywa finansowa w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz już niebawem dla organizacji pozarządowych dostępne będą środki w ramach realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (przygotowanych przez łącznie 28 Lokalnych Grup Działania w naszym województwie!).
W dalszej kolejności ruszy m.in. nowa perspektywa tzw. Funduszy Norweskich, a z końcem roku „grantoza” i nabory gminne oraz wojewódzkie.

Organizacje pozarządowe, jako główne podmioty korzystające z możliwości realizacji działań finansowanych z tych źródeł muszą wykazać się rzetelnością, trafnością i adekwatnością budżetów w ramach składnych wniosków.

Jednak nie zawsze przygotowanie kosztorysu działania jest tak samo proste jak zaprojektowanie działań merytorycznych, na których znamy się najlepiej.

Warsztatem 25 marca chcemy przyjrzeć się zasadom budżetowania, a szczególnie porozmawiać o najważniejszych kwestiach, o których warto pamiętać przy planowaniu wydatków, szczególnie gdy projekt jest długoterminowy i mają na niego wpływ zmienne warunki gospodarcze, podatkowe czy te na rynku pracy.

Szkolenie jest bezpłatne i dedykowane osobom w programie SZKOLIMY NGO*. Dołącz do nas!

25 marca
10:00-16:00


Fundacja Studio M6
ul. Mostowa 6
Toruń

W celu rejestracji wypełnij ankietę:

ZGŁOŚ SIĘ

zgłoś się osobiście:
Społeczna Agencja Pośrednictwa, ul. A. Mickiewicza 112, Toruń
Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej „Spichlerz57”, ul. Spichrzowa 57

zgłoś się mailowo:

zgłoś się telefonicznie:
(+48) 786 020 704

* osoby, które chcą dołączyć spoza programu SZKOLIMY NGO muszą najpierw wypełnić dokumenty rekrutacyjne i podpisać umowę przystąpienia.

Warsztat organizowany jest w ramach programu SZKOLIMY NGO, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.