W imieniu Habitat for Humanity Polska (HfH) zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla gmin dotyczącym działania i funkcjonowania Społecznych Agencji Najmu.
Fundacja Studio M6 współpracuje z HfH od maja 2022 r., kiedy w trakcie projektu Porozmawiajmy o najmie społecznym zorganizowaliśmy debatę społeczną poświęconą agencją najmu, jako jednym ze sposobów na rozwiązywanie problemów mieszkaniowych w polskich gminach.
Zapis debaty poniżej i na naszym kanale na YouTube.

Szkolenie dla gmin odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r.
w godzinach 10:00 – 12:00 
Osoby zainteresowane proszone są o zarejestrowanie się poprzez użycie FORMULARZA 

AGENDA 

1.    Tworzenie i funkcjonowanie Społecznych Agencji Najmu (SAN) 

·                 podstawy prawne funkcjonowania SAN 

·                 pojęcie i formy działania SAN  

·                 rola i zadania Gminy 

·                 zasady finansowania SAN 

·                 korzyści i wyzwania 

·                 doświadczenia Habitat for Humanity Poland – Program Najmu Społecznego (PNS) 

·                 sytuacja migracyjna a Program Najmu Społecznego (PNS) 

2.    Dobre praktyki – Społeczne Agencje Najmu w Polsce  

3.    Adaptacja pustostanów na cele mieszkaniowe 

·                 Finansowe formy wsparcia remontu pustostanów 

·                 Przedstawienie wyników badań Fundacji Habitat for Humanity Poland w zakresie adaptacji pustostanów na cele mieszkaniowe 

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiał w formie prezentacji oraz link do nieodpłatnych materiałów z zakresu tworzenia i funkcjonowania SAN w Polsce oraz możliwości zagospodarowania pustostanów. 

W Polsce brakuje dostępnych cenowo mieszkań oraz rozwiązań skierowanych do grup wykluczonych mieszkaniowo. Fundacja wdraża innowacyjne rozwiązania, które są odpowiedzią na te problemy, jak na przykład adaptacja pustostanów na cele mieszkaniowe. Działa na rzecz zwiększania świadomości społecznej na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce, podejmuje działania na rzecz poprawy polityki mieszkaniowej, a także promuje rozwiązania systemowe, tak aby skala działania była jak największa. Ma w tym zakresie bogate know – how, które może udostępnić zainteresowanym podmiotom.  

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu finansowanego przez Państwowy Sekretariat ds. Migracji (SEM, Szwajcaria). 

Materiały dodatkowe: