Унизу українська

Na prośbę UNITARu, Instytutu Narodów Zjednoczonych ds. Szkoleń i Badań zapraszamy do aplikowania do programu szkoleniowego UNITAR Bolstering Livelihoods: Digital Reskilling for Ukrainian Women Refugees in Poland. Termin składania wniosków upływa 25 sierpnia 2023 r.

Program skierowany jest do ukraińskich uchodźczyń w Polsce i ma na celu wyposażenie ich w umiejętności cyfrowe, aby zwiększyć ich szanse na znalezienie godziwej pracy i źródeł dochodu w Polsce, krajach sąsiednich UE, Japonii oraz w Internecie.

Program będzie trwał od połowy września 2023 r. do 31 marca 2024 r. i będzie nadawany w języku ukraińskim i rosyjskim. Jest bezpłatny, dzięki wsparciu finansowemu rządu i narodu japońskiego. UNITAR współpracuje z agencją kadr i agencji zatrudnienia Pasona Group Incorporated oraz innymi ukraińskimi i polskimi instytucjami i organizacjami akademickimi w zakresie organizacji i realizacji programu szkoleniowego. Fundacja Studio M6 również została zaproszona do współpracy w ramach programu.

Uczestniczki otrzymają certyfikat ukończenia UNITAR, jeśli spełnią kryteria.

Program będzie realizowany w trzech fazach:

W fazie 1 planowane jest oferowanie kursów z analityki biznesowej (poziom początkujący), grafiki cyfrowej i projektowania stron internetowych (poziom początkujący lub wyższy), bezpieczeństwa cybernetycznego i podstawowej ochrony danych (poziom początkujący lub wyższy) oraz analizy danych geograficznych (poziom początkujący lub wyższy) do wyboru dla uczestniczek. E-moduły i zadania online do samodzielnego tempa zostaną przesłane na platformę edukacyjną. Uczestniczki wezmą udział w seminariach internetowych pod koniec każdego tygodnia ze wsparciem coachingowym i mentorskim.

Pięćdziesiąt wybitnych uczestniczek zostanie wybranych do fazy 2, w której skupią się na wybranych ścieżkach, aby dalej rozwijać zastosowanie nowo nabytych umiejętności w swoich poprzednich obszarach specjalizacji, rozwijać swoje pomysły biznesowe i otrzymywać informacje zwrotne od instruktorów i innych uczestniczek.

Następnie dziesięć najlepszych uczestniczek zostanie wybranych do udziału w Fazie 3, konferencji „Cyfrowe Czempionki”, która odbędzie się w Warszawie w lutym 2024 r. Uczestniczki będą miały możliwość zaprezentowania swoich pomysłów grupie potencjalnych inwestorów_rek, darczyńców i ekspertów_tek w tej dziedzinie.

Uczestniczki uzyskają dostęp do szkolenia za pośrednictwem cyfrowego centrum nauki, które będzie służyć jako centrum nauki i wsparcia w celu wymiany pomysłów między sobą w trakcie i po szkoleniu. Centrum ułatwi również wymianę informacji i połączy uczestniczki z szerszą publicznością IT w sektorze cyfrowym.

Zarejestruj się do 25 sierpnia 2023 r.

REJESTRACJA

Pod koniec programu będziesz:

 • zdobędziesz umiejętności techniczne w wybranych dziedzinach IT, aby zwiększyć możliwości zatrudnienia;
 • umieć samodzielnie formułować i rozwijać odpowiedzialne społecznie cyfrowe start-upy/przedsiębiorstwa;
 • być w stanie wykorzystać umiejętności przywódcze do napędzania zmian i innowacji w stale ewoluującym krajobrazie cyfrowym;
 • kultywowanie umiejętności i sposobu myślenia w zakresie przedsiębiorczości potrzebnych w dziedzinie technologii cyfrowych.

Program jest otwarty dla ukraińskich uchodźczyń zarejestrowanych w Polsce, które są:

 • chętne do nauki przez działanie i pasjonat rozwoju i technologii informacyjnych;
 • powyżej 18 roku życia;
 • biegłe w obsłudze komputera oraz mają dostęp do komputera i internetu;
 • pasjonują się odnoszeniem sukcesów i pozytywnym wpływem na swoje społeczności;
 • zobowiązał się do ukończenia programu;
 • zainteresowane aktualizowaniem swoich umiejętności technicznych lub rozpoczęciem kariery technicznej;
 • najlepiej absolwentkami uczelni wyższych oraz posiadają co najmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie swoich zainteresowań informatycznych.

Zalecane wymagania sprzętowe i programowe do udziału w naszych kursach e-learningowych:

 • system operacyjny: Windows 10 lub MacOS wersja 11 i nowsze;
 • oprogramowanie: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint i Adobe Acrobat Reader (do bezpłatnego pobrania na stronie adobe.com);
 • przeglądarka: najnowsza wersja Microsoft Edge, Safari, Google Chrome lub Mozilla Firefox (do pobrania za darmo);
 • Połączenie internetowe: stabilne połączenie internetowe LAN lub Wi-Fi;

UA

На прохання UNITAR, Навчального та науково-дослідного інституту ООН, ми запрошуємо вас подати заявку на навчальну програму UNITAR «Посилення засобів до існування: цифрове перенавчання для українських жінок-біженок у Польщі». Дедлайн подачі заявки – 25 серпня 2023 року.

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИЙОМ ЗАЯВОК– ЦИФРОВА ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК-БІЖЕНОК У ПОЛЬЩІ

 • Запрошуємо українських жінок-біженок, що проживають у Польщі, подати заявки на участь у навчальній програмі «Підтримка засобів до існування: цифрова перекваліфікація для українських жінок-біженок у Польщі».
 • Шестимісячна гібридна програма включатиме тренінги з затребуваних цифрових навичок для збільшення потенціалу працевлаштування та отримання доходу, а також навчить керівним принципам розвитку соціально відповідальних цифрових стартапів, та допоможе розвинути лідерські та підприємницькі навички для стимулювання змін та інновацій.
 • Програма поділена на три eтапи, і успішні учасниці поступово переходитимуть до наступного етапу. Програма працюватиме з середини вересня 2023 року до 31 березня 2024 року.
 • Кінцевий термін подачі заявок – 25 серпня 2023 року.

Автор фото Envato Elements

25 липня 2023 р., Хіросіма, Японія – Українських жінок-біженок у Польщі запрошують подати заявку на участь у навчальній програмі ЮНІТАР «Підтримка засобів до існування: цифрова перекваліфікація для українських жінок-біженок у Польщі». Кінцевий термін подачі заявок – 25 серпня 2023 року.

Програма призначена для українських жінок-біженок у Польщі та має на меті надати їм цифрові навички, щоб збільшити їхні шанси знайти гідну роботу та джерела доходу в Польщі, сусідніх країнах ЄС, Японії та в інтернеті.

Програма триватиме з середини вересня 2023 року до 31 березня 2024 року та викладатиметься українською та російською мовами. Програма є безкоштовною завдяки фінансовій підтримці уряду та народу Японії. ЮНІТАР співпрацює з кадровою агенцією та агентством з працевлаштування Pasona Group Incorporated та іншими українськими і польськими академічними установами та організаціями в організації та проведенні програми навчання.

Учасниці отримають сертифікат ЮНІТАР про проходження навчання, якщо вони відповідають критеріям.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Програма буде реалізована в три етапи:

 • На Етапі 1 заплановано надання курсів з бізнес-аналітики (початковий рівень та вище), цифрової графіки та веб-дизайну (початковий рівень та вище) та кібербезпеки і основ захисту даних (початковий рівень та вище) для учасників на вибір. Онлайн-модулі та завдання для самостійного навчання будуть завантажені на нашу навчальну платформу. В кінці кожного тижня учасниці братимуть участь у вебінарах у супроводі з тренерами та наставниками.
 • П’ятдесят найвидатніших учасниць будуть відібрані для Етапу 2, де вони будуть зосереджуватись на обраних напрямках, щоб ґрунтовніше вивчати методи застосування нових набутих навичок у своїх попередніх сферах експертизи, розробляти свої бізнес-ідеї та отримувати зворотний зв’язок від викладачів та інших учасників.
 • Далі, десять найефективніших учасників буде відібрано для участі в Етапі 3 – конференції «Digital Champions» у Варшаві в лютому 2024 року. Учасниці матимуть можливість представити свої ідеї групі потенційних інвесторів, донорів та експертів у цій галузі.

Учасниці матимуть доступ до навчання через цифровий навчальний хаб, який слугуватиме платформою для навчання та підтримки, обміну ідеями один з одним під час та після навчання. Хаб також сприятиме обміну інформацією та з’єднає учасників із більш широкою аудиторією IT-галузі.

Реєструйтесь до 25 серпня 2023 року тут

МЕТА НАВЧАННЯ

Завершивши програму, ви зможете:

 • здобути технічні навички в обраних галузях ІТ для покращити можливостей працевлаштування
 • самостійно створювати та розвивати соціально відповідальні цифрові стартапи/підприємства
 • використовувати лідерські навички для змін та інновацій у постійно змінному цифровому середовищі
 • розвинути підприємницькі навички та менталітет, необхідні у сфері цифрових технологій.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ

Програма відкрита для українських жінок-біженок, зареєстрованих у Польщі, які:

 • прагнуть вчитися на практиці та зацікавлені розвитком та інформаційними технологіями
 • є повнолітніми (від 18 років)
 • мають комп’ютерну грамотність і мають доступ до комп’ютера та інтернету
 • мають бажання досягти успіху та позитивно вплинути на свої громади
 • налаштовані успішно пройти програму
 • зацікавлені у підтримці актуальних технічних навичок або бажають розпочати свою ІТ-кар’єру
 • бажано мають ступінь вищої освіти і щонайменше початковий рівень знань і навичок у своїх обраних ІТ-галузях.

Рекомендовані вимоги до апаратного та програмного забезпечення для проходження наших курсів дистанційного навчання:

 • операційна система: Windows 10 або MacOS версії 11 і новіші
 • програмне забезпечення: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint та Adobe Acrobat Reader (можна завантажити безкоштовно на adobe.com)
 • веб-переглядач: остання версія Microsoft Edge, Safari, Google Chrome або Mozilla Firefox (можна завантажити безкоштовно)
 • підключення до Інтернету: стабільне підключення до мережі LAN або Wi-Fi