Mieliśmy dziś niezwykłą przyjemność uczestniczyć w szkoleniu organizowanym przez Habitat for Humanity Polska w Bydgoszczy, w ramach projektu „Advocacy and provision of Social Housing” finansowanego przez Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

Ogólnopolskie szkolenia organizowane są dla władz samorządowych i organizacji pozarządowych, które mają na celu poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania i ustanawiania Społecznych Agencji Najmu oraz wykorzystywania pustostanów na cele dostępnego cenowo mieszkalnictwa. Celem jest m.in. wsparcie gmin w wykorzystywaniu nowych, dostępnych rozwiązań w lokalnej polityce mieszkaniowej. Kolejne etapy projektu prowadzonego przez Fundację zakładają pogłębione konsultacje z zakresu objętego projektem w zainteresowanych gminach i organizacjach pozarządowych.

W Polsce brakuje dostępnych cenowo mieszkań oraz rozwiązań skierowanych do grup wykluczonych mieszkaniowo. Fundacja Habitat for Humanity Poland wdraża innowacyjne rozwiązania, które są odpowiedzią na te problemy, jak pilotaż najmu społecznego prowadzony od 2017 roku czy adaptacja pustostanów na cele mieszkaniowe. Są to projekty pilotażowe, a zdobyte doświadczenia wykorzystywane są dla promowania rozwiązań systemowo poprawiających sytuację mieszkaniową.

Podczas szkolenia, Artur Kaniecki i Mariusz Godlejewski z zespołu Fundacji Studio M6 mieli okazję podzielić się pracą naszej fundacji w Społecznej Agencji Pośrednictwa, w której realizujemy elementy modelu najmu społecznego oraz przedstawić główne efekty i wnioski z projektu „Porozmawiajmy o najmie społecznym„.

Szkolenie obejmowało następujące tematy:

  1. Tworzenie i funkcjonowanie Społecznych Agencji Najmu (SAN);
  2. Adaptacja pustostanów na cele mieszkaniowe.

Część warsztatowa dotyczyła definiowania potrzeb i możliwości wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w gminach.

W szkoleniu udział wzięły m.in. reprezentantki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (Dział Rozwoju Infrastruktury Społecznej), reprezentantki Gminy Wielka Nieszawka oraz Fundacji Aktywizacja i Integracja z Torunia.

Zapraszamy do kontaktu zainteresowane współpracą w obszarze najmu społecznego organizacje i przedstawicieli_lki gmin. Więcej na temat szkoleń oraz projekcie HfH na stronie:

https://habitat.pl/szkolenia-z-zakresu-spolecznych-agencji-najmu-i-adaptacji-pustostanow/

Szkolenia HfH organizowane są w ramach projektu finansowanego przez Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR).