27lip

Cyfrowe przekwalifikowanie / Цифрове перенавчання

Унизу українська Na prośbę UNITARu, Instytutu Narodów Zjednoczonych ds. Szkoleń i Badań zapraszamy do aplikowania do programu szkoleniowego UNITAR Bolstering Livelihoods: Digital Reskilling for Ukrainian Women Refugees in Poland. Termin składania wniosków upływa 25 sierpnia 2023 r. Program skierowany jest do ukraińskich uchodźczyń w Polsce […]