17-18 czerwca br. w Warszawie zorganizowane zostało spotkanie realizatorów_rek projektów w ramach Programu „Wspieramy Ukrainę”.

Jego celem jest sieciowanie organizacji, stworzenie możliwości do spotkania/ wymiany doświadczeń/ inspirowania się. Jego częścią są warsztaty kompetencyjne a także panele dyskusyjne czy spotkania z ekspertami i ekspertkami z danej dziedziny.

Zespół Fundacja Studio M6 reprezentuje Iryna Munasova, specjalistka ds. pośrednictwa w Społeczna Agencja Pośrednictwa (innowacja społeczna) zaangażowana od listopada 2022 r. w projekt „Razem Warto / Разом воно того варте”* – zrealizowany przez Fundację Studio M6.

Centrum Integracji Łącznik, z którym w partnerstwie w ramach wspomnianego projektu przeprowadziliśmy serię 22 warsztatów integracyjnych reprezentują Anna Lamers, Prezeska Fundacji Kosmos i Kateryna Voronchenko, psycholożka.

Kateryna, w projekcie „Razem Warto / Разом воно того варте” przeprowadziła indywidualną terapię dla 47 osób. Kateryna reprezentuje również nowo powstałą Fundację Współpracy Międzynarodowej Polsko-Ukraińskiej „Free Dom”, w której pełni funkcję Wiceprezeski.

Program Wspieramy Ukrainę prowadzony wspólnie przez Fundacja Edukacja dla Demokracji i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, powstał w odpowiedzi na rosyjską zbrojną agresję w lutym 2022 r. Od początku istnienia wspiera organizacje pozarządowe niosące pomoc ludności cywilnej zarówno pozostającej w Ukrainie, jak i osobom szukającym schronienia w Polsce. W trzech edycjach sfinansowano projekty ponad 100 organizacji.

Po więcej informacji odwiedź naszą stronę projektu https://www.studiom6.pl/projekty/razem-warto/

* Projekt Razem Warto / Разом воно того варте był finansowany w ramach Programu „Wspieramy Ukrainę”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.