19cze

Wspieramy Ukrainę!

17-18 czerwca br. w Warszawie zorganizowane zostało spotkanie realizatorów_rek projektów w ramach Programu „Wspieramy Ukrainę”. Jego celem jest sieciowanie organizacji, stworzenie możliwości do spotkania/ wymiany doświadczeń/ inspirowania się. Jego częścią są warsztaty kompetencyjne a także panele dyskusyjne czy spotkania z ekspertami i ekspertkami z danej […]

01lis

Pomoc rodzinie 2.0

Kontynuujemy poradnictwo specjalistyczne prowadzone w Społecznej Agencji Pośrednictwa, a rozpoczęte w czerwcu 2022 r. w ramach projektu Pomoc rodzinie.Dzięki uzyskaniu dotacji w programie „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” możemy objąć indywidualnym wsparciem i pracować z kolejnymi 10 osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym z Gminy Miasta Toruń. […]