Informujemy o aktualizacji i przyjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego następujących dokumentów:

  • Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
  • Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (SZOP).

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 przyjęty Uchwałą nr 13/654/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2024 r.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 przyjęty Uchwałą nr 13/653/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2024 r.