08kwi

nabór wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

Informujemy o aktualizacji i przyjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego następujących dokumentów: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 przyjęty Uchwałą nr 13/654/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2024 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie […]

25wrz

Nasz apel trafia do MSWiA

Interwencja RPO w sprawie wsparcia psychologicznego dla obywateli Ukrainy: Po tym, jak RPO wyraził wsparcie dla apelu NGO działających na rzecz osób uchodźczych o interwencję w sprawie kryzysu w świadczeniu pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy, a następnie Senat odrzucił projekt ustawy, koordynatorzy apelu ponownie zwrócili się […]

06wrz

Apel o interwencję

Prawo do świadczenia usług psychologicznych bez konieczności nostryfikacji dyplomu, ustanowione dla psychologów i psychiatrów z Ukrainy, wygasa 24 sierpnia 2023 r. Brak przedłużenia tego prawa może doprowadzić do kryzysu w sektorze poradnictwa psychologicznego, wpływając na jakość wsparcia udzielanego uchodźcom. Razem z ponad 130 przedstawicielami organizacji […]

30gru

sieciujemy się z NGOs z Regionu

29 grudnia zorganizowaliśmy już II spotkanie sieciujące w ramach naszego programu „Szkolimy NGO”. Wydarzenie było okazją do podsumowania dotychczasowych szkoleń oraz szansą dla osób, którą zainteresowane są udziałem w naszym programie do poznania trenerów, uczestników i uczestniczek programu. Rekrutacja do kolejnego cyklu programu trwa do […]