“Kwiatów czar” to wystawa zbiorowa dziewięciu kobiet. Jedną z nich jest Habriella Biliaieva, która jako doświadczona artystka i pedagożka, prowadzi pozostałe uczestniczki po świecie sztuki malarstwa sztalugowego.
Na wystawie zobaczymy kilkanaście płócien ukazujących kwiaty letnie i wiosenne, barwy ciepłe i te chłodniejsze, przedstawienia realistyczne i formy bardziej magiczne i ulotne. Wszystko to wynika z różnych charakterów i temperamentów artystek zaangażowanych w projekt warsztatów malarskich odbywających się w toruńskim Centrum Integracji Łącznik prowadzonym przez Fundację Kosmos.

Uczestniczki:
Anastasia Babeshko
Habriella Biliaieva
Anzhelika Chorna
Hanna Hrabovska
Yulia Ieliuk
Viiktoriia Mamiedova
Irena Munasova
Aliesia Pohrebniak
Vira Vitkovska

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


„Квітковий шарм” – це групова виставка дев’яти жінок. Одна з них – Габріелла Біляєва, яка, як досвідчена художниця і педагог, веде інших учасниць у світ мистецтва станкового живопису.
На виставці буде представлено більше десятка полотен із зображенням літніх і весняних квітів, теплих і холодних кольорів, реалістичних зображень і більш магічних та ефемерних форм. Все це випливає з різних характерів і темпераментів художників, які беруть участь у проекті Майстерня живопису, що відбувається в торуньському Інтеграційному центрі Лончник, яким керує Фундація Космос.

Учасники:
Анастасія Бабешко
Габріелла Біляєва
Ажеліка Чорна
Ганна Грабовська
Юлія Ієлюк
Вікторія Мамєдова
Ірена Мунасова
Алеся Погребняк
Віра Вітковська

19 kwietnia | 18:00
Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej „Spichlerz57”
ul. Spichrzowa 57
Grudziądz