Od stycznia 2024 r. Fundacja realizuje projekt Studio Spichlerz57. Jesteśmy operatorem Grudziądzkiego Centrum Aktywizacji Społecznej „Spichlerz57” i wspólnie z gminą-miasto Grudziądza zaplanowaliśmy wiele ciekawych propozycji na ten rok.
Nasz zespół: Artur, Hania, Iryna, Paulina, Szymon, Kacper i Mariusz w najbliższym czasie ma kilka ciekawych propozycji na rozwój i generowanie pomysłów w Centrum.

17 kwietnia zapraszamy na Twój Dom, Twoja Firma

Cykl spotkań (z zakresu budżetu domowego, oszczędzania, pracy z długiem, zakładania działalności gospodarczej, karierze zawodowej itp. adresowanych do różnych grup społecznych.
Najbliższe 17 kwietnia |15:00-17:00

29 kwietnia zapraszamy na
Stresowi mówię NIE!

Cykl comiesięcznych spotkań z psychologiem Kacprem Śliwińskim, psychologiem pracującym w nurcie
poznawczo – behawioralnym. Celem spotkań jest poznanie technik relaksacyjnych i redukujących skutki stresu. Spotkania będą polegały na poznaniu i doświadczeniu
techniki oraz pogadance z psychologiem nt. zastosowania jej w życiu codziennym.
Najbliższe 29 kwietnia | 17:00-19:00

10 kwietnia zapraszamy na
Dyżur poradniczy dla NGO

Zadanie obejmuje minimum 24 godziny poradnictwa dla organizacji pozarządowych. Poradnictwo prowadzone przez eksperta OWES z zakresu zarządzania organizacją pozarządową. Efektem poradnictwa jest plan działań dla organizacji pozarządowej.
Najbliższe 10 kwietnia | 15:00-17:00

24 kwietnia zapraszamy na
Porozmawiamy przy kawie!

Cykliczne spotkania otwarte (średnio 1 x w miesiącu), prowadzone / współprowadzone przez lokalną organizację pozarządową na temat, w którym rzeczniczy dana organizacja. Spotkania prowadzone są w formie „kawiarenki obywatelskiej”. Efektem każdego spotkania będzie karta konsultacji społecznych, wykonana przy użyciu narzędzi i technik partycypacji społecznej (rekomendowanych przez Fundację Stocznia).
Najbliższe 24 kwietnia | 17:30-19:30

Ponadto, w ramach zadania dodatkowo będziemy:
– stwarzać warunki do działania i rozwoju organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym, wolontariuszkom_szkom, mieszkańcom_kom;
– wspierać organizacje poprzez doradztwo, szkolenia i udzielania informacji;
– inspirowanie i stwarzanie szans do podejmowania kreatywnych działań przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
– promocję działań organizacji pozarządowych;
– integrować i aktywizować mieszkańców i mieszkanki miasta.